NL EN
Steun het werk van STAP!

Populaire frisdrinkers temperen alcoholgebruik jongeren

20 april 2012

Populaire frisdrinkers temperen alcoholgebruik jongeren Dat zien drinken, doet drinken bij jongeren, was al bekend. Nieuw onderzoek toont aan dat het omgekeerde ook werkt: als populaire jongeren strak aan het fris blijven, zijn leeftijdgenoten, althans de jongens, minder geneigd tot alcoholgebruik. Dat blijkt uit onderzoek van Hanneke Teunissen en collega's van de Radboud Universiteit.

Uit het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Alcoholism: Clinical & Experimental Research, bleek dat jongens zowel beïnvloed werden door populaire als door minder populaire leeftijdgenoten. Maar als een populaire jongen alcohol afwijst, is dat effect sterker dan wanneer een minder populaire leeftijdgenoot dat doet. Dat resultaat is nieuw, zegt Hanneke Teunissen: ‘Tot nu toe lag de nadruk altijd op de nadelige invloed van populaire leeftijdgenoten op alcoholgebruik, maar dit onderzoek toont aan dat ze ook een gunstige invloed kunnen hebben.'

Bron: www.ru.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl