NL EN
Steun het werk van STAP!

Jaarlijks ontwikkelen 191.400 mensen eerste psychische aandoening

17 januari 2013

Jaarlijks ontwikkelen 191.400 mensen eerste psychische aandoening Jaarlijks ontwikkelen naar schatting 191.400 mensen voor het eerst een psychische aandoening. Het gaat dan met name om depressie, specifieke fobie, alcoholmisbruik, gegeneraliseerde angststoornis en paniekstoornis.

Als gekeken wordt naar wie het meeste kans heeft op een middelenstoornis (zoals alcoholmisbruik) dan blijkt dat die vaker voorkwam bij mannen, jongeren, lageropgeleiden, mensen met een lager inkomen en mensen die een scheiding of het overlijden van hun partner meemaakten.

Bron: trimbos.nl.

incidentie-van-psychische-stoornissen.pdfincidentie-van-psychische-stoornissen.pdf (1,02 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl