NL EN
Steun het werk van STAP!

Gemeente Achtkarspelen staat drankkeet onder voorwaarden toe

7 april 2011

De gemeente Achtkarspelen heeft met de eigenaren en gebruikers van een drankkeet afspraken gemaakt over het gebruik van de keet. Zo mogen er geen alcoholische dranken door jongeren onder de 16 worden genuttigd en is de verkoop ervan niet toegestaan. Gebruik van sterke drank en drugs zijn verboden.

U vindt het hele bericht hier

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl