NL EN
Steun het werk van STAP!

Jongeren ChristenUnie willen labels op alcoholhoudende dranken

2 augustus 2011

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren pleit voor het aanbrengen van bewustwordingslabels op verpakkingen van alcoholhoudende dranken. Op deze wijze wil PerspectieF de informatievoorziening over de risico’s van overmatig alcoholgebruik verbeteren. Momenteel wordt via labels op sigarettenpakjes al gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van het gebruik van sigaretten.

Meer op de site van Perspectief.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl