NL EN
Steun het werk van STAP!

Nota van wijziging wetsvoorstel Drank- en Horecawet

14 februari 2011

Minister Schippers van VWS heeft 14 februari 2011 (mede namens haar collega Opstelten van Veiligheid en Justitie) een nota naar de Tweede Kamer gezonden over het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Het kabinet stelt in deze nota enkele aanpassingen van het wetsvoorstel voor. Zo wordt de voorgestelde strafbaarstelling van het aanwezig hebben van alcoholhoudende drank door jongeren onder de 16 jaar uitgebreid naar alle voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het kabinet schrapt verder het door het vorige kabinet voorgestelde artikel dat gemeenten de mogelijkheid geeft om te experimenteren met één leeftijdsgrens van 18 jaar. Ook wordt de burgemeester niet langer verplicht een sanctie op te leggen aan een detailhandelaar die driemaal binnen één jaar drank verkoopt aan te jonge klanten, maar houdt hij wel de bevoegdheid.

De hele aanbiedingsbrief vindt u op rijksoverheid.nl

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl