NL EN
Steun het werk van STAP!

Bericht STAP over Drank- en Horecawet

4 januari 2013

Bericht STAP over Drank- en Horecawet Zoals u weet is 1 januari jl. de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Te uwer informatie vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van deze wet.

Mocht u de gehele wet willen raadplegen dan verwijs ik u naar dit document.

De gewijzigde wet biedt diverse mogelijkheden voor gemeenten om het lokale alcoholbeleid vorm te geven, bijvoorbeeld met als doel het alcoholgebruik onder jongeren verder te beperken. De gemeenteraad dient daartoe eerst een verordening vast te stellen. Om gemeenten daarbij te ondersteunen heeft STAP in samenwerking met een aantal gemeentelijke juristen en alcoholdeskundigen een Modelverordening Drank- en Horecawet opgesteld.

Deze modelverordening met de uitgebreide toelichting vindt u hier. Niet-commercieel gebruik ervan is toegestaan.

Met vriendelijke groet,

Wim van Dalen

Ir. W.E. van Dalen
Directeur
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht


kernpunten-nieuwe-drank--en-horecawet.pdfkernpunten-nieuwe-drank--en-horecawet.pdf (68,1 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl