NL EN
Steun het werk van STAP!

Leeftijdsgrenzen Drank- en Horecawet worden slecht nageleefd

3 november 2011

In opdracht van het ministerie van VWS heeft de Universiteit Twente de afgelopen maanden een landelijk onderzoek uitgevoerd om de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol in Nederland te toetsen. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van zogenaamde “mystery shoppers”. Een aantal jongeren van 14 en 15 jaar heeft in 4 verschillende regio’s aankooppogingen voor alcoholhoudende drank gedaan bij vijf typen verkooppunten: supermarkten, slijterijen, horeca, sportkantines en thuisbezorgkanalen.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het slecht is gesteld met de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 16 jaar. Per verkoopkanaal zijn er verschillen te noteren. Zo doen de slijters en de supermarkten het beter dan de horeca en de sportkantines. Er is geen sprake van een substantiële verbetering in de naleving.

De aanbiedingsbrief van minister Schippers vindt u hier .
Het rapport kunt u hieronder downloaden.

rapport-alcoholverkoop-aan-jongeren1.pdfrapport-alcoholverkoop-aan-jongeren1.pdf (666 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl