NL EN
Steun het werk van STAP!

Horeca Nederland wil nu geen verhoging alcoholleeftijd

12 oktober 2012

Horeca Nederland wil nu geen verhoging alcoholleeftijd Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de informateurs Bos en Kamp een brief en een position paper 'Integraal alcoholbeleid, drank- en horecawet en leeftijdsgrenzen' gezonden. In het position paper staat de visie van KHN op integraal alcoholbeleid, maar ook waarom zij vinden dat verhoging van de leeftijdsgrens voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank geen bijdrage levert aan het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik.

KHN geeft de informateurs concrete tekstvoorstellen mee voor in het regeerakkoord. De boodschap is: verhoging naar 18 jaar niet nu, maar betrekken bij de evaluatie (over drie jaar) van de nieuwe Drank- en Horecawet.

position-paper-integraal-alcoholbeleid--dhw.docxposition-paper-integraal-alcoholbeleid--dhw.docx (159 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl