NL EN
Steun het werk van STAP!

Reactie van STAP op twee nieuwe onderzoeken naar de naleving

3 november 2011

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft twee nieuwe onderzoeksrapporten over alcoholverkoop aan jongeren naar de Tweede Kamer gezonden.Eén van de onderzoeken betreft een landelijk mystery-shoppers onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol. Bij dit onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Twente, heeft een aantal jongeren van 14 en 15 jaar in 4 verschillende regio’s aankooppogingen gedaan voor alcoholhoudende drank bij vijf typen verkooppunten: supermarkten, slijterijen, horeca, sportkantines en thuisbezorgkanalen (zogenaamde bierkoeriers).
Het tweede onderzoek betreft onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, in opdracht van het ministerie van VWS. Het is een analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet.

Nog steeds slechte naleving van de leeftijdsgrens

Het beeld dat uit het onderzoek van de Universiteit van Twente naar voren komt is dat het uitermate slecht gesteld is met de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcoholhoudende drank.
Per verkoopkanaal zijn er verschillen te noteren. In de horeca slagen 9 van de 10 jongeren onder de 16 jaar om alcohol te krijgen: slechts 11% van de uitbaters leeft de wet goed na. Bij de supermarkten krijgen 7 op de 10 jongeren drank mee. Slijters doen het iets minder slecht: 6 van de 10 jongeren krijgt bier, wijn en mixdranken mee; het feit dat 4 van de 10 jongeren van 16 jaar zelfs sterke drank meekreeg (waarvoor je 18 moet zijn) maakt het beeld van de naleving door slijters minder rooskleurig.

Wim van Dalen, directeur van STAP: “Wat mij vooral opvalt is dat uit de nieuwe cijfers blijkt dat de supermarkten – ondanks jarenlange campagnes – er niet in zijn geslaagd om de naleving beduidend te
verbeteren. Supermarkten zijn verreweg het belangrijkste verkoopkanaal van alcohol, zeker voor jongeren. Daarom is het de hoogste tijd dat de supermarktketens hun verantwoordelijkheid gaan nemen en overgaan op effectieve leeftijdscontrolesystemen. Die zijn er. Nu ligt de druk bij de jonge caissière, die “nee” moet verkopen tegen leeftijdsgenootjes. En juist daar gaat het vaak mis. Belangrijk is dat alle supermarkten één lijn gaan trekken; jongeren hebben snel in de gaten welke supermarkt de wet wel naleeft en welke niet".

Internetverkoop

Uit het STAP-onderzoek naar alcoholverkoop via internet blijkt dat er een zeer ruim aanbod bestaat van webwinkels die alcohol verkopen. En de beschikbaarheid van alcohol neemt al maar toe. Bierkoeriers dragen hier in het bijzonder aan bij, omdat zij ook bezorgen op momenten dat ‘normale’ winkels gesloten zijn. De controle op de naleving van de leeftijdsgrens van 16 jaar bij de aankoop van zwak-alcoholhoudende dranken via internet blijkt bijzonder slecht.

Van Dalen: “Uit alles blijkt dat er de controle op bestellingen via internet zo lek is als een mandje. Het is dan ook goed dat het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet - naar verwachting - volgend jaar overgaat van de Voedsel en Waren Autoriteit naar de gemeenten. Gemeenten weten beter welke bedrijven ’s avonds thuis drank bezorgen. Ze kennen ook de supermarkten waar jongeren rond sluitingstijd hun drank kopen. Degenen die achteloos aan jongeren alcohol verkopen moeten
harder worden aangepakt. De nieuwe Drank- en Horecawet, die nu nog bij de Eerste Kamer ligt, zal dat mogelijk maken. Ik hoop dat gemeenten hun nieuwe taak goed gaan oppakken en voldoende, goed opgeleide, lokale toezichthouders in gaan zetten om op te treden”.

Voor meer informatie:
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E info@stap.nl
I www.stap.nl

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl