NL EN
Steun het werk van STAP!

Halt-afdoening alcohol

15 juli 2011

De Halt-afdoening alcohol in Gelderland-Zuid heeft een succesvolle start gemaakt. Sinds maart worden jongeren tussen twaalf en achttien jaar die op straat alcoholhoudende dranken bij zich hebben en jongeren die onder invloed van alcohol delicten plegen naar Halt doorverwezen. Er zijn in de afgelopen periode 2 leeropdrachten door IrisZorg uitgevoerd, waaraan 11 jongeren hebben deelgenomen.

Meer informatie vindt u hier .

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl