NL EN
Steun het werk van STAP!

Helpdesk voor gemeenten over gevolgen DHW

20 februari 2012

Helpdesk voor gemeenten over gevolgen DHW

Het toezicht op de Drank- en Horecawet gaat na inwerkintreding van de gewijzigde Drank- en Horecawet (die momenteel nog bij de Eerste Kamer ligt) over naar gemeenten. Om hen te helpen bij hun nieuwe taak heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit het Expertisecentrum Handhaving DHW opgericht.

Op de site van dit expertisecentrum vindt u informatie over de praktische gevolgen voor gemeenten. Bij het Expertisecentrum kunt u ook specifieke vragen stellen. De VNG beperkt zich tot het beantwoorden van juridische vragen over de DHW en het opstellen van de nieuwe modelverordening.

Bron: VNG.

Site Expertisecentrum: www.handhavingdhw.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl