NL EN
Steun het werk van STAP!

Accijnzen en BTW op alcoholhoudende dranken omhoog

26 april 2012

Accijnzen en BTW op alcoholhoudende dranken omhoog In het akkoord van de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GL over het zogenaamde Stabiliteitsprogramma, is een verhoging opgenomen van de accijnzen op alcoholhoudende dranken en tabaksproducten en van de verbruiksbelasting op frisdranken.

In totaal is in het pakket een bedrag van € 625 miljoen voor deze belastingverhogingen ingeboekt.
Deze post zal de komende maanden nader uitgewerkt gaan worden.

Naast de accijnzen op alcoholhoudende dranken zal ook de BTW stijgen. Alcoholhoudende dranken vallen immers onder het hoge BTW-tarief, dat met 2 procentpunt zal stijgen tot 21%.

concept-stabiliteitsprogramma.pdfconcept-stabiliteitsprogramma.pdf (256 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl