NL EN
DONEER NU!

Amendement over subsidie STAP ingediend

30 november 2012

Amendement over subsidie STAP ingediend De Kamerleden Joël Voordewind (CU) en Nine Kooiman (SP) hebben een amendement ingediend op de VWS-begroting voor 2013. Het amendement betreft het ongedaan maken van de stopzetting van de VWS-subsidie aan STAP voor het monitoren van de alcoholmarketing.

STAP verricht reeds 10 jaar - met subsidie van VWS - onderzoek naar de alcoholmarketing in Nederland. VWS heeft STAP echter laten weten deze subsidie met ingang van 2013 te zullen beëindigen. De beide Kamerleden vinden het nauwlettend volgen van de marketing-inspanningen van de alcoholproducenten, de supermarkten en de horeca echter belangrijk. Zij willen dan ook dat de subsidie wordt gecontinueerd.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

Update: op 20 december 2012 hebben vóór dit amendement gestemd: ChristenUnie, SP, SGP, CDA, 50PLUS, GroenLinks en PvdD. Tegen waren: VVD, PvdA, PVV en D66, waarmee het werd verworpen.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl