NL EN
Steun het werk van STAP!

Handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten verschenen

13 augustus 2012

Handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten verschenen De wijziging van de Drank- en Horecawet, die 1 januari 2013 in werking zal treden, heeft consequenties voor gemeenten. Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe regels is in opdracht van de ministeries van VWS en van Veiligheid & Justitie een praktische, handzame en toegankelijke handreiking ontwikkeld. De rijksoverheid helpt op deze manier gemeenten bij het vormgeven van een lokaal beleid op gebied van alcohol, toezicht en vergunningverlening.

De handreiking geeft een beschrijving van de wetswijzigingen en biedt gemeenten handvatten (dus geen richtlijnen) om deze wijzigingen om te zetten naar lokaal beleid. De bevindingen die zijn opgedaan in de ‘Pilot Decentralisatie Toezicht’ zijn onderdeel van de handreiking. De handreiking biedt een gestructureerde aanpak voor de invoering van de vernieuwde Drank- en Horecawet en volgt de voor elke gemeente herkenbare processtappen uit de beleidscyclus.

Bron: expertisecentrum handhaving DHW .

handreiking-drank--en-horecawet-voor-gemeenten.pdfhandreiking-drank--en-horecawet-voor-gemeenten.pdf (613 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl