NL EN
Steun het werk van STAP!

Raad van State geeft blanco advies over wetsvoorstel alcoholleeftijd

12 september 2012

Raad van State geeft blanco advies over wetsvoorstel alcoholleeftijd Gisteren werd bekend dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht bij de initiatiefwet voor een verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar. Deze initiatiefwet werd kort voor het zomerreces ingediend door ChristenUnie, SGP, PvdA en CDA. Met de wet wordt met name geregeld dat de minimumleeftijd voor verkoop en bezit van alcoholhoudende drank wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar en dat gemeenten worden aangespoord om aan de slag te gaan met hun preventie- en handhavingstaak.

Dit zogenaamde blanco advies (of advies conform) betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking blijft achterwege (artikel 27, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.

Daarmee is de weg vrij voor de behandeling van de wet in de Tweede en later de Eerste Kamer.

Bron: medicalfacts.nl.
Mededeling over openbaarmaking advies: officielebekendmakingen.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl