NL EN
DONEER NU!

Van Dalen: “Alcohol moet minder gewoon worden”

25 juli 2023

Van Dalen: “Alcohol moet minder gewoon worden” In de Nooit meer Kater Cast praten Saskia van der Zee en Jeroen Otter met Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, over alcoholpreventie in Nederland.

Aan de orde komen de noodzaak meer maatregelen te nemen om te komen tot een sterker alcoholbeleid. Dan kunnen de doelstellingen zoals neergelegd in het Nationaal Preventieakkoord, worden gehaald. Aan de Alcoholtafel is dat niet gelukt. Dat overleg is vorig jaar gestrand.

De afgelopen 15 jaar zijn – volgens Van Dalen – drie belangrijke beleidsmaatregelen genomen: het wettelijke verbod op alcoholreclame op televisie en radio tot 9 uur ’s avonds, het verbod op prijspromoties groter dan 25% en verhoging van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken naar 18 jaar.

In andere EU-landen zijn - ook de laatste jaren - talloze beperkende maatregelen genomen. Zo heeft Ierland besloten dat er binnenkort gezondheidswaarschuwingen moeten komen op de flessen.

Recent stond in de Telegraaf dat het kabinet van plan zou zijn sportkantines droog te leggen en alle alcoholverkoop te verbieden in supermarkten. Dat is een door de industrie en de media opgeklopt verhaal om de publieke opinie te beïnvloeden. De overheid heeft momenteel nog geen plannen. Wat 'uitgelekt' was, was een groslijst met mogelijke alcoholbeleidsmaatregelen die het RIVM voor de staatssecretaris had opgesteld.

Volgens Van Dalen zal er meer moeten gebeuren om alcohol minder gewoon te laten worden. Er zouden maatregelen moeten komen om alcoholreclame te beperken, zoals in Frankrijk. Ook zullen er regels moeten komen over de marketing van 0.0 producten. En de accijns op alcoholhoudende dranken zou mee moeten stijgen met de inflatie. Als drank wat duurder wordt, werkt dat de-normaliserend. En verder zouden de plannen van tafel moeten om verkoop en schenken van alcohol in winkels en bij kappers e.d. toe te staan. Van Dalen benadrukt ook dat het noodzakelijk is dat er meer draagvlak komt voor alcoholbeleidsmaatregelen. Hij is dan ook blij met de kenniscampagne “Op je gezondheid?” van onder meer de KWF en de ‘Zien drinken, doet drinken’-campagne van AAN.

Desgevraagd doet Van Dalen nog een oproep: hij vraagt de politieke partijen die bezig zijn met de verkiezingsprogramma’s om daarin ook maatregelen tegen alcoholschade op te nemen en daarbij niet alleen te luisteren naar de alcoholindustrie.

Bron: spotify.com.

STAP in de media

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl