NL EN
DONEER NU!

Van Dalen: “Meer handhaving en kenniscampagne nodig om drankrijden te voorkomen”

27 december 2022

Van Dalen: “Meer handhaving en kenniscampagne nodig om drankrijden te voorkomen” Het zou goed zijn als de politie rond de jaarwisseling extra controleert op het gebruik van alcohol in het verkeer. Dat zegt Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

"Handhaving blijft het beste wapen", zegt Van Dalen. "Er moeten meer en strengere controles zijn op dagen dat er extra gedronken wordt, zoals met de feestdagen. Maar er moet ook worden benadrukt hoe slecht alcohol is. Dat maakt dit kerstweekend pijnlijk duidelijk." Onderzoekers geven Van Dalen gelijk dat het effectief zou zijn om meer te controleren. Geschat wordt dat elke verdubbeling van het aantal alcoholcontroles leidt tot een kwart minder alcoholovertreders.

Van Dalen zou graag zien dat bij het naar buiten brengen van de cijfers over verkeersdeelnemers onder invloed een onderscheid wordt gemaakt tussen drank en drugs. "Dan kun je ook gericht beleid maken en dan zul je ook zien dat de grote meerderheid van de mensen die onder invloed rijdt, dit doet onder invloed van alcohol. Sinds de corona-maatregelen opgeheven zijn, lijkt het alcoholgebruik weer terug bij af." De SWOV, die wetenschappelijk onderzoek doet naar verkeersveiligheid, schatte eerder dat tussen de 12 en 23% van de verkeersdoden veroorzaakt wordt door alcohol.

Deze cijfers roepen de vraag op of de Bob-campagne wel effectief genoeg is. De SWOV zegt dat dit onmogelijk te meten is. Bij STAP willen ze een campagne die verder gaat dan alleen de Bob-campagne. "Ooit was er de campagne: drank maakt meer kapot dan je lief is. En dat is ook zo. Het gaat verder dan alleen het rijden met drank op", zegt Van Dalen. Hij pleit dan ook voor een kenniscampagne over alcohol. STAP hoopt op die manier op meer draagvlak voor meer ingrijpende maatregelen. Denk aan het verhogen van accijns of het beperken van het aantal verkooppunten.

Bronnen: nos.nl, nporadio1.nl en npostart.nl.

STAP in de media

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl