NL EN
DONEER NU!

Alcohol is kankerverwekkend en velen weten dat niet

25 mei 2023

Het gebruik van alcohol, ook in beperkte hoeveelheden, is kankerverwekkend. De Europese Commissie stelt gezondheidswaarschuwingen voor. Om meer draagvlak te creëren voor effectieve alcoholbeleidsmaatregelen is een landelijke publiekcampagne rond alcohol en kanker wenselijk.

Dat is de strekking van een artikel van Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, in de digitale Nieuwsbrief Zorg en Innovatie.

Van Dalen gaat in op de actieve rol van de Europese Commissie die een Europe’s Beating Cancer Plan heeft opgesteld. In dat kankerpreventie-plan gaat het niet alleen om verbetering van de zorg voor kankerpatiënten en om actievere vroeg-opsporing , maar het rapport pleit ook heel concreet voor het introduceren van gezondheidswaarschuwingen over alcohol en kanker op de etiketten van alcoholproducten. Ierland is het eerste Europese land dat ‘health warnings’ op dranken gaat verplichten.

De alcoholindustrie keert zich tegen dergelijke initiatieven. Dat is al eerder gebleken in Canada. Daar wisten de producenten een waarschuwing tegen kanker op etiketten verwijderd te krijgen. De labels waren – volgens de branche - in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting en de overheid plaatste de alcoholindustrie – zo vonden zij - onterecht in een verkeerd daglicht.

Met de kennis over alcohol en kanker is het in Nederland vrij slecht gesteld hoewel de uitgevoerde onderzoeken een wisselend beeld laten zien. Het meest recente onderzoek van het Trimbos-instituut geeft aan dat 37% van de 6.000 ondervraagde Nederlanders een relatie tussen alcohol en kanker legt.

Uit een toonaangevende studie blijkt dat de steun voor alcoholbeleidsmaatregelen groter is bij mensen die zich bewust zijn van de relatie tussen alcohol en kanker. Impliciet pleit deze studie dan ook voor meer aandacht voor het thema alcohol en kanker en daarmee voor een landelijke publiekscampagne over alcohol en kanker.

Bron: nieuwsbriefzorgeninnovatie.nl.

STAP in de media

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl