NL EN
DONEER NU!

Van Dalen: “Meer overheden steunen alcoholbranche”

19 augustus 2022

Op de site van Adformatie reageren twee Nederlandse experts op het nieuws dat de Japanse belastingdienst een wedstrijd heeft uitgeschreven voor een campagne om jongeren aan te sporen meer alcohol te drinken. Dat is goed voor de Japanse schatkist en de economie.

Volgens hoogleraar Japanse cultuur Ivo Smits reageren Japanners zelf wisselend op het overheidsplan om alcoholgebruik te stimuleren. Naast zorgen over de gezondheid vragen sommige inwoners zich af of het wel de taak is van de Japanse belastingdienst om de dranksector te steunen. De dranksector zelf is – uiteraard – wel enthousiast over de actie. Smits vindt het opvallend dat de Japanse belastingdienst zich bemoeit met het drankgebruik van inwoners, helemaal omdat het over alcohol gaat. Tijdens de coronapandemie werd de verkoop van alcohol juist tegen gegaan.

Volgens Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is het als overheid aanmoedigen van alcoholgebruik onder jongeren, al is het middel een wedstrijd, uniek. Maar hij wijst er ook op dat er meer overheden zijn (geweest) die het drankgebruik van hun inwoners stimuleren. Bijvoorbeeld de Europese Unie, die in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid meer dan 1 miljard euro uitgeeft om de wijnsector te ondersteunen en wijnconsumptie te stimuleren. En het Nederlandse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking dat Heineken met miljoenen heeft ondersteund. Ook in Nederland krijgt de drankensector subsidie. Zo ontving de Haarlemse bierbrouwer Jopen in 2019 ‘stimuleringsgeld’ uit twee overheidsfondsen die bedoeld zijn om snelgroeiende, innovatieve bedrijven te ondersteunen.

Bron: adformatie.nl.

STAP in de media

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl