NL EN
DONEER NU!

Van Dalen: "Er moet een cultuuromslag komen"

13 november 2016

Van Dalen: "Er moet een cultuuromslag komen" De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt momenteel een proef met 'blurring': het vermengen van retail met horeca. De proef is controversieel: staatssecretaris Martin van Rijn was van meet af aan kritisch en vroeg de VNG om de proef te stoppen. Volgens de huidige Drank- en Horecawet is blurring niet toegestaan.

Psychiater René Kahn, die een boek schreef over de schadelijke effecten van alcoholgebruik, vindt het onverstandig om het aantal uitgiftepunten van alcohol te verruimen. "Als we het alcoholgebruik naar beneden willen brengen, moet dat aantal juist worden verminderd."

De ondertekenaars van het Alcoholmanifest vinden ook dat drinken moet worden ontmoedigd. De elf organisaties die het manifest opstelden, bevelen aan om een minimumprijs voor alcohol in te voeren, reclame en sponsoring aan banden te leggen en het aantal verkooppunten te verminderen.
Wim van Dalen, directeur van STAP die het manifest ook ondertekende, vindt dat er een cultuuromslag moet komen. "Alcohol wordt gezien als iets dat normaal is en door sommigen zelfs als iets gezonds. We hebben een veel te positief beeld door reclame en wat we elkaar wijs maken. Dat terwijl alcohol een heel schadelijk product is."

De Tweede Kamer buigt zich vanaf december over de Drank- en Horecawet. Een rondgang langs de grootste partijen laat zien dat de Kamer verdeeld is over alcoholbeleid. De meeste linkse en christelijke partijen zijn tegen blurring en voor extra maatregelen, bijvoorbeeld alcoholreclame beperken. VVD en D66 staan positief tegenover blurring en willen geen verdere maatregelen om drankgebruik te ontmoedigen. De PVV heeft nog geen standpunt bepaald. GroenLinks kon niet reageren.

Bron: nos.nl.

STAP in de media

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl