NL EN
DONEER NU!

Pak producent van drank aan, niet de gebruiker

13 februari 2016

Pak producent van drank aan, niet de gebruiker Onder die titel verscheen vandaag in Trouw een opiniestuk geschreven door Wim van Dalen en Sandra van Ginneken, respectievelijk directeur en senior beleidsmedewerker van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Hun stelling is dat het alcoholbeleid van de landelijke overheid en de gemeenten hoe langer hoe meer uitdraait op het pakken van de drinkende burger. Producenten - en overigens ook verkopers - van drank krijgen daarentegen steeds meer de ruimte om de burger de drank op te dringen.

Daarom het advies aan de overheden: bescherm de consument, dus zorg er voor dat alcohol duurder wordt (wat preventief werkt), verbied alcoholreclame en –sponsoring en zorg dat alcohol niet te gemakkelijk verkrijgbaar is.

van-dalen-en-van-ginneken-trouw-13-februari-2016_1.pdfvan-dalen-en-van-ginneken-trouw-13-februari-2016_1.pdf (0,98 MB)

STAP in de media

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl