NL EN
DONEER NU!

Persbericht: Aantal jongeren met alcoholvergiftiging opnieuw gestegen

21 april 2010

Het aantal jongeren dat in 2009 met een alcoholvergiftiging opgenomen is in het ziekenhuis, is maar liefst met 48% gestegen t.o.v. 2008. Dit blijkt uit cijfers die verzameld zijn door het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde.

“Over de eerste helft van 2009 steeg het aantal al met 25%, maar de trend is dus nog zorgelijker dan we dachten,” zegt kinderarts Nico van der Lely van de Reinier de Graaf Groep in Delft. In 2009 behandelden de kinderartsen 500 jongeren in de leeftijd van 11-17 jaar, waarbij sprake was van een ernstig alcoholgerelateerd incident. De stijging zit voornamelijk in de leeftijdscategorie 16 en 17 jaar. In de leeftijd 13,14 en 15 jaar is juist een lichte daling te signaleren.

Van der Lely: “We vermoeden dat de brede aandacht voor dit probleem en de aanpak van de alcoholpoli’s in het land hieraan hebben bijgedragen.” De ernst van de coma’s neemt wel toe. Jongeren blijven langer in coma.

De registratie van gegevens over alcoholintoxicaties bij jongeren is een initiatief van de Nederlandse Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde (NSCK), TNO Kwaliteit van Leven, het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, STAP (Nederlands Instituut voor alcoholbeleid) en de Universiteit Twente, afdeling Communicatiewetenschap.


Delft, Utrecht, Enschede, Leiden, 21 september 2010

Voor het volledige rapport verwijzen we u naar de bijlage.


Neem voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht contact op met:

- Reinier de Graaf Groep
Dr. Nico van der Lely
via persvoorlichter Reinier de Graaf Groep; 015-260 33 52
- Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Ir. Wim van Dalen of woordvoerder : 030-6565041
- Universiteit Twente:
Drs. Joris van Hoof 06-134 95 357
- TNO Kwaliteit van Leven
Drs. Rob Rodrigues Pereira

alcoholintoxicaties-bij-jongeren-in-nederland-cijfers-2007-2008-en-2009.pdfalcoholintoxicaties-bij-jongeren-in-nederland-cijfers-2007-2008-en-2009.pdf (308 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl