NL EN
DONEER NU!

Alcoholreclame op tv leidt direct tot meer alcoholgebruik

13 november 2007

Onderzoek: kijken naar alcoholreclame in combinatie met een film waarin wordt gedronken verdubbelt het alcoholgebruik

Jongeren die naar alcoholreclames kijken of naar een film waarin veel alcohol voorkomt, gaan direct meer alcohol drinken. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat werd uitgevoerd in samenwerking met STAP. Het onderzoek wordt binnenkort officieel gepubliceerd. Al langer is bekend dat blootstelling aan alcoholreclame op lange termijn leidt tot een hogere alcoholconsumptie. Dit onderzoek toont aan dat ook op korte termijn een effect op de consumptie zichtbaar is, waarschijnlijk door onbewust imitatiegedrag.

Jongeren drinken 1,5 glas meer bij veel alcohol op de buis
Tachtig jonge proefpersonen namen deel aan het onderzoek in een barlab op de Radboud Universiteit in Nijmegen. In tweetallen keken 40 koppels willekeurig naar films en reclameblokken met en zonder alcohol. De jongens waren gemiddeld 21,5 jaar. Het onderzoek wees uit dat zowel het kijken naar alcoholreclame als het kijken naar films waarin alcoholgebruik voorkwam, direct leidde tot een hoger alcoholgebruik:

- Jongeren die naar de ‘alcoholfilm’ keken dronken tijdens het kijken per uur ruim een half glas meer dan jongeren die naar een film keken zonder alcoholgebruik (2,38 resp. 1,73 flesjes alcohol van 0,2l). Dit was onafhankelijk van het reclameblok dat ze te zien kregen.

- Jongeren die tussendoor alcoholreclame hadden gezien, dronken per uur bijna driekwart glas meer dan jongeren die een neutraal reclameblok hadden gezien (2,42 resp. 1,69 flesjes). Dit was onafhankelijk van de film die ze zagen.

- Jongeren die zowel de alcoholfilm als het alcoholreclameblok hadden gezien, dronken per uur zelfs 2 keer zo veel als jongeren die zowel de neutrale film als het neutrale reclameblok hadden gezien (2,98 resp. 1,51 flesjes, oftewel 3 versus 1,5 glazen).


Promotie van alcohol op tv beïnvloedt op lange en op korte termijn het alcoholgebruik
Verschillende studies, waarbij dezelfde jongeren gedurende een aantal jaren zijn gevolgd, wezen reeds uit dat meer blootstelling aan alcoholreclame op lange termijn leidt tot een hogere alcoholconsumptie.
Het Nijmeegse onderzoek toont voor het eerst aan dat jongeren, waarschijnlijk via onbewust imitatiegedrag, ook direct na blootstelling aan alcohol op tv meer gaan drinken. Van Dalen, directeur van STAP: “De ongewenste invloed van alcoholgebruik in films en soaps is blijkbaar vergelijkbaar met die van alcoholreclamespotjes. We doen een beroep op auteurs om minder drank in filmscripts te schrijven”.

Precieze onderzoeksopzet
De 80 jongeren werden ingedeeld in 40 tweetallen die werden blootgesteld aan één van de volgende condities: 1) Alcohol film + Alcoholreclame, 2) Alcohol film + Neutrale reclame, 3) Neutrale film + Alcoholreclame of 4) Neutrale film + Neutrale reclame. De film waarin veel alcohol voorkwam was ‘American Pie 2’. De neutrale film met weinig alcohol was ‘40 Days and 40 Nights’. De films waren vergelijkbaar qua genre en MPAA-rating van de Motion Picture Association of America. Om de reclameblokken zo realistisch mogelijk te houden werden tijdens het alcoholreclameblok naast twee alcoholreclames ook neutrale reclames aangeboden. Jongeren die aan het onderzoek meededen werden achteraf geïnformeerd over het precieze doel van het onderzoek. In de Radboud Universiteit is een zogenaamd barlab ingericht dat qua inrichting niet te onderscheiden is van een gewoon café.

Voor meer informatie zie het Factsheet Blootstelling aan alcohol op TV leidt direct tot verhoogde alcoholconsumptie.

Bronnen:
1.Bot, S.M. (2007). Real life in the pub: an observational study on predictors of young adult social drinking. PrintPartners Ipskamp: Nijmegen.
2.Bot, S.M., Hermans, R. van Baaren, R.B., Hollenstein, T., Engels, R.C.M.E. (2007). Alcohol Portrayal On Television Affects Actual Drinking Behaviour. Manuscript under review.
3.Collins, R.L. et al .(2007). Early adolescent exposure to alcohol advertising and its relationship to underage drinking. Journal of Adolescent Health, 40, 527-534.
4.Ellickson, P.L. et al. (2005). Does alcohol advertising promote adolescent drinking? Results from a longitudinal assessment. Addiction, 100, 235-246.
5.Snyder, L.B. (2006). Effects of alcohol advertising exposure on drinking among youth. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 160, 18-24.
6.Stacy, A.W. et al., (2004). Exposure to televised alcohol ads and subsequent adolescent alcohol use. American Journal of Health Behavior, 28, 498-509.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl