NL EN
DONEER NU!

Voorstel beperking alcoholreclame effectief

6 februari 2007

STAP blij met alcoholmaatregelen nieuwe coalitie

STAP is blij met het voornemen van het nieuw te vormen kabinet om alcoholreclame op radio en tv voor 21.00u te verbieden. Wetenschap toont aan dat alcoholreclame de alcoholconsumptie beinvloedt. STAP vindt dat te veel jongeren dagelijks met alcoholreclame worden geconfronteerd. Met deze beperking van de hoeveelheid reclameboodschappen voegt Nederland zich bij een meerderheid van EU landen die reeds een geheel of gedeeltelijk reclameverbod heeft.

Beperking van alcoholreclame is historische stap
Het is een historisch feit dat in ons land een wettelijke maatregel wordt voorgesteld die het volume, dus de hoeveelheid, alcoholreclame beperkt. Tot nu toe zijn er alleen niet wettelijke regels (zelfregulering) die iets zeggen over de inhoud van alcoholreclame. Naar de mening van STAP is dat systeem niet effectief. Onderzoek toont aan dat alcoholreclame leidt tot positieve verwachtingen van de effecten van alcohol. Ook blijkt de intentie om te gaan drinken sterker te worden en neemt de alcoholconsumptie toe.

Reclamebeperking is geen symboolpolitiek
STAP neemt krachtig stelling tegen de mening van de alcoholindustrie dat een verbod op alcoholreclame op radio en tv voor 9 uur s-avonds slechts symboolpolitiek is. Wim van Dalen, directeur van STAP: 'Met deze maatregel erkent het nieuwe kabinet dat alcoholreclame bijdraagt aan het alcoholprobleem onder jongeren. We rekenen op termijn op een totaal verbod voor alcoholreclame via tv, radio, internet en in de bioscoop'.

Hoeveelheid alcoholreclame in 2006: 15.000 reclamespotjes over alcohol op tv
In 2006 zijn alleen al op televisie bijna 15.000 (14.663) reclamespots voor alcohol uitgezonden (13.000 in 2004 en ruim 15.000 in 2005). Gemiddeld per dag ging het in 2006 om 40 spotjes. Bijna de helft (46,6%) van de alcoholreclame wordt via tv uitgezonden voor 21.00 s-avonds.

Accijnsbeleid
Naast het voorstel tot reclamebeperking heeft het kabinet tevens plannen om de accijnzen op alcohol te verhogen. STAP is benieuwd naar de details van dit voornemen. STAP rekent erop dat vooral bier duurder gaat worden.
Van Dalen: 'De zeer lage prijzen van bier in de supermarkt dragen bij aan het hoge alcoholgebruik onder jongeren in ons land'. Onderzoek laat zien dat maatregelen die de beschikbaarheid van alcohol beperken zoals een alcoholreclameverbod en accijnsverhoging effectief zijn in het terugdringen van alcoholproblematiek.

Bronnen:
1. Saffer H., Dave D. (2002). Alcohol Consumption and Alcohol Advertising Bans. Applied
Economics, 34: 1325-1334.
2. Snyder, L., Fleming Milici, F., Slater, M., Sun, H., & Strizhakova, Y. (2006). Effects of alcohol advertising exposure on drinking among youth. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 160, 18-24.
3. Takens, M. (2005). Reclame is geduldig, jongeren zijn gevoelig. Een onderzoek naar het bereik van alcoholreclame bij jongeren. Utrecht. Stichting Alcoholpreventie
4. Zelfregulering beschermt jongeren niet tegen invloed van alcoholreclame (2007). Samenvattende beschrijving van beschikbare bronnen over het functioneren van de zelfregulering van alcoholreclame in Nederland, Utrecht Stichting Alcoholpreventie.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl