NL EN
DONEER NU!

De WHO rapporteert over het alcoholgebruik in Nederland: groeiende kloof tussen drinkers en niet-drinkers

24 september 2018

De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft in het zogenaamde ‘Global Status Report on Alcohol and Health’ ook cijfers gepubliceerd over het alcoholgebruik in Nederland. Vergelijk je die cijfers met de WHO cijfers over 2010 dan zie je dat er in Nederland minder mensen zijn gaan drinken, maar dat vooral de mannelijke drinkers opvallend meer zijn gaan drinken. We kunnen voorzichtig stellen dat er een kloof zichtbaar wordt tussen mensen die besluiten niet of weinig te drinken en de mensen die veel drinken.

Er wordt in Nederland minder gedronken, er zijn meer niet-drinkers, maar drinkende mannen zijn méér gaan drinken
De gemiddelde alcoholconsumptie* per hoofd van de bevolking van 15+ is in ons land gedaald van 10,4 liter in 2009-2011 naar 8,7 liter in 2015-2017. Een daling van 16,3%. Met deze consumptie scoort Nederland onder het Europese gemiddelde van 9,8 liter pure alcohol per inwoner 15+.
Sinds 2010 is het percentage niet-drinkers (geen alcohol laatste jaar) opvallend toegenomen. In 2010 dronk 11,8% van de bevolking 15+ niet, in 2016 is dat 27,9%.
Tussen 2010 en 2016 zijn drinkende vrouwen van 15+ minder gaan drinken. Hun gebruik daalde van 7,1 liter pure alcohol per drinkende vrouw, naar 5,8 liter pure alcohol per jaar. Dat is een daling van 18,3%.
Drinkende mannen van 15+ zijn echter sinds 2010 méér gaan drinken: werd per drinkende man in 2010 nog 15,1 liter pure alcohol gedronken, in 2016 is dat 16,7 liter. Een stijging dus van 9,6%.

Bingedrinken onder drinkers is sinds 2010 verzesvoudigd
Het percentage Nederlanders 15+ dat bingedrinkt is sinds 2010 sterk toegenomen. Onder bingedrinken verstaat de WHO het drinken van 6 standaardglazen alcoholhoudende drank (of meer) bij tenminste één gelegenheid in 30 dagen.
In 2010 was 5,9% van de bevolking van 15+ een bingedrinker, in 2016 is dat 27,4%. Kijk je alleen naar drinkers van 15+ dan is de stijging nóg groter: van 6,6% van de drinkers 15+ tot 38,1%, een verzesvoudiging.

Bijna 2 op de 3 drinkende jongens is bingedrinker
3 van de 10 jongeren van 15 t/m 19 jaar is een bingedrinker. Het gaat vooral om jongens. Van de drinkende jongens van 15 t/m 19 jaar is 63,7% een bingedrinker. Bij de drinkende meisjes van die leeftijd is dat 27,3%. Of deze percentages hoger of lager zijn dan in 2010 is niet bekend. Bingedrinken gaat, zeker bij jongeren, gepaard met meer risico’s waaronder een grotere kans op gezondheidsschade.

Iets méér bier, iets minder gedistilleerd
In 2010 werd in Nederland 47% van de alcohol in de vorm van bier gedronken, in 2016 was dat 48%. Naar verhouding wordt er dus iets méér bier gedronken. Zowel in 2010 als in 2016 wordt 36% van alle alcohol gedronken in de vorm van wijn. Het aandeel gedistilleerd in de totale alcoholplas is gedaald: van 17% in 2010, naar 16% in 2016.

Tenminste 3.244 alcoholdoden door kanker, levercirrose en verkeersongevallen
In totaal zijn in 2016 3.244 Nederlanders aan 3 belangrijke alcoholgerelateerde doodsoorzaken gestorven. Het totaal aantal alcoholdoden ligt nog hoger. Het hoogste aantal sterfgevallen als gevolg van alcohol had betrekking op kanker: 2.432. Daarnaast stierven 613 Nederlanders in 2016 als gevolg van alcoholgerelateerde levercirrose. Het aantal alcoholgerelateerde dodelijke verkeersslachtoffers was in 2016 199.

Alcoholverslaving
1,5% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder, ruim 210.000 mensen, had in 2016 volgens de WHO een ernstige alcoholstoornis waarmee vooral verslaving wordt bedoeld. In 2010 bedroeg dit percentage 1,2%. In de heel Europa ligt het aantal mensen met een alcoholstoornis beduidend hoger: 8,8%.

*geregistreerd en ongeregistreerd gebruik, dus inclusief grensverkeer met bijv. Duitsland

Bronnen:
WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2018. – Netherlands.
WHO Global Alcohol Report – Profile Netherlands.
Links:
cijfers 2016.
cijfers 2010.

Einde persbericht

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544 ; www.stap.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl