NL EN
DONEER NU!

Verkopers van alcohol houden zich nog steeds niet aan de wet

7 november 2007

Vandaag zijn tijdens de conferentie van het regionale alcoholproject ‘Laat je niet flessen!’ de resultaten van het mysteryshoponderzoek 2007 gepresenteerd. Universiteit Twente (UT) heeft met jongeren van 15 jaar, 218 supermarkten, cafés, discotheken en sportkantines uit de regio Zuidoost-Brabant bezocht. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren in Zuidoost-Brabant onder de 16 jaar zeer gemakkelijk alcohol kunnen kopen.

Resultaten nalevingsonderzoek 2007
In oktober 2006 is hetzelfde onderzoek uitgevoerd. Wanneer je de resultaten met elkaar vergelijkt, blijkt dat de cijfers uit 2007 nauwelijks verschillen met de resultaten uit 2006.
De voorlopige onderzoeksresultaten geven aan dat meer dan 90 procent van de verkopers zich niet aan de leeftijdgrens van 16 jaar houdt. Sportkantines komen weer het slechtst uit de bus. In alle 60 sportkantines werd alcohol aan de minderjarige koper verstrekt. In de cafés en disco’s in de regio werd in 98 procent van de gevallen alcohol verkocht. De supermarkten in de regio deden het beter dan vorig jaar, bij 85 procent van de pogingen kon alcohol worden afgerekend.

Niet-naleving 2006 Niet-naleving 2007
Sportkantines 100% Sportkantines 100%
Cafés/discotheken 95,2% Cafés/discotheken 98,8%
Supermarkten 91,4% Supermarkten 85,3%

Mysteryshoponderzoek
Voor het onderzoek is de methode van mysteryshopping gebruikt om vast te stellen in hoeverre personeel van sportkantines, horeca en supermarkten de leeftijdsgrenzen naleeft. Vier getrainde mysteryshoppers (2 jongens en 2 meisje, allemaal 15 jaar oud) hebben, zichzelf voordoende als reguliere klant, geprobeerd om alcohol te kopen in deze gelegenheden (terwijl verkopers niet aan 15 jarigen mogen verkopen). Allereerst zijn door de Universiteit Twente 218 verkooppunten (60 sportkantines, 83 cafés/discotheken en 75 supermarkten) geselecteerd om te bezoeken. Belangrijkste criteria hierbij waren
(1) representatieve spreiding over de regio Zuidoost-Brabant
(2) er moet een ‘normale’ situatie nagebootst kunnen worden. Immers, het mag niet opvallen dat er mysteryonderzoek plaatsvindt.

Project ‘Laat je niet flessen!’
Het regionale project ‘Laat je niet flessen!’ dat in november 2006 is gestart heeft als doelstelling het gebruik van alcohol door jongeren onder de 16 en openbaar dronkenschap terug te dringen. Daarvoor worden meerdere maatregelen tegelijkertijd genomen. Aan het project nemen alle 21 SRE-gemeenten deel en daarnaast werken diverse instellingen en organisaties mee.

Doorpakken
Door controles, publiciteit, aandacht van de media en voorlichting is het alcoholprobleem onder jongeren op de agenda gezet. Dat is goed, maar de resultaten tonen ook aan, dat deze acties alleen onvoldoende zijn om de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren op korte termijn te beïnvloeden. Regelgeving, handhaving met het vooruitzicht op sancties zoals boetes of zelfs sluiting zijn kennelijk echt nodig om verstrekkers van alcohol te houden aan hun wettelijke verplichting. Dat vereist van betrokken gemeenten vasthoudendheid om de rug recht te houden nu het erop aan komt. Diverse acties zitten in de pijplijn en zullen komende jaren op lokaal niveau uitgevoerd worden. Naast voorzetting van handhavingsacties met het bijbehorend lik op stuk beleid valt te denken aan een pilot ‘keetbeleid’.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben Cornelis, telefoon: 040 259 45 91, of 06 - 303 73 781, e-mail: b.cornelis@rez.sre.nl, of kijk op www.sre.nl/alcoholenjongeren.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl