NL EN
DONEER NU!

Nieuwe publicatie over de lobby-strategieën van de alcoholindustrie

26 september 2022

Nieuwe publicatie over de lobby-strategieën van de alcoholindustrie Alcoholproblemen? Het ligt niet aan ons product maar er zijn nu eenmaal mensen die er niet mee om kunnen gaan.

Verzet van de alcoholindustrie tegen de adviezen van de WHO
De alcoholindustrie verzet zich, zowel wereldwijd als nationaal, al vele jaren op een slimme en effectieve manier tegen noodzakelijke alcoholbeleidsmaatregelen die onafhankelijke wetenschappers en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseren.
In de deze week uitgekomen publicatie 'De zeven kernboodschappen van de alcoholindustrie – de politieke lobby van de alcoholindustrie onder het vergrootglas' (1) - wordt uiteengezet welke lobby-strategieën, halve waarheden en soms zelfs hele leugens de alcoholindustrie gebruikt om effectieve beleidsadviezen van de WHO en overheden tegen te werken. De publicatie is een uitgave van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de Europese organisatie EUCAM (European Centre for Monitoring Alcohol Marketing).

Lobby van de alcoholindustrie belemmert terugdringen hoge alcoholsterfte
De Europese lidstaten van de WHO hebben juist deze maand een nieuw alcohol-actieplan (2) aangenomen, waarin onder meer wordt gepleit voor hogere accijnzen, minder verkooppunten van alcohol, sterke beperking van de alcoholmarketing en informatie over de gezondheidsrisico’s op verpakkingen. Het actieplan benadrukt dat alleen al in Europa er jaarlijks bijna 1 miljoen mensen overlijden vanwege alcoholgebruik. Het betreft 1 op de 10 sterfgevallen. Het alcoholgebruik is volgens de WHO in Europa per hoofd van de bevolking het hoogst in de wereld.
In de nieuwe publicatie van STAP en EUCAM wordt uitgelegd met elke argumenten de alcoholindustrie zich tegen het beleid van de WHO en de lidstaten verzet.

Waar of niet waar?
In de publicatie 'De zeven kernboodschappen van de alcoholindustrie' wordt op basis van wetenschappelijke informatie uitgelegd waarom de boodschappen van de alcoholindustrie niet kloppen. Het zijn stuk voor stuk standpunten die de beleidsadviezen van de WHO ondergraven. Wim van Dalen, directeur van STAP en auteur van deze publicatie: “Als de alcoholindustrie zou meegaan in de adviezen van de WHO dan betekent dat voor hen een miljarden schadepost, maar ook een enorme gezondheidswinst door afname van de alcoholconsumptie wereldwijd.”

Contact
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Ir. Wim van Dalen, directeur
06 53295544;
www.stap.nl;
E-mail: info@stap.nl

1. Dalen, W.E. van. De zeven kernboodschappen van de alcoholindustrie – de politieke lobby van de alcoholindustrie onder het vergrootglas. STAP/EUCAM, 2022. € 1,50 excl. verzendkosten.
2 European framework for action on alcohol 2022–2025. World Health Organization European Region, 2022.

de-zeven-boodschappen-van-de-alcoholindustrie-def.-versie.pdfde-zeven-boodschappen-van-de-alcoholindustrie-def.-versie.pdf (6,04 MB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl