NL EN
DONEER NU!

Steeds meer schoolfeesten alcoholvrij

14 mei 2009

Steeds meer middelbare scholen organiseren alcoholvrije schoolfeesten. Uit onderzoek van STAP blijkt dat in 2009 bij 1 op de 3 scholen (37%) de schoolfeesten geheel alcoholvrij zijn (de Bos, 2009). In 2005 was dat nog 1 op de 4 scholen (24%; Mulder, 2005). Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd onder 558 leerlingen van 43 scholen in het voortgezet onderwijs. STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, promoot sinds 2 jaar de alcoholvrije school onder andere via www.alcoholvrijeomgeving.nl. STAP stuurt deze week naar de directies van alle VO scholen een nieuwsbrief als uitnodiging om te kiezen voor alcoholvrije schoolfeesten en alcoholvrije werkweken.

Meer scholen organiseren gescheiden schoolfeesten
Ruim driekwart (76%) van de VO scholen organiseert in 2009 gescheiden schoolfeesten. Gescheiden schoolfeesten zijn aparte schoolfeesten voor onder- en bovenbouw leerlingen waar op de bovenbouwfeesten regelmatig alcohol wordt geschonken en de onderbouwfeesten alcoholvrij zijn. Het aantal gescheiden schoolfeesten is gestegen in vergelijking met 2005 toen 65% van de scholen gescheiden schoolfeesten organiseerde. Door het organiseren van gescheiden schoolfeesten komen leerlingen onder de 16 minder gemakkelijk met alcohol in aanraking.

Minder leerlingen onder 16 drinken alcohol op schoolfeesten
Bijna tweederde (65%) van de leerlingen die schoolfeesten bezoekt drinkt op het feest alcohol. Dit percentage is gelijk aan het aantal uit het onderzoek in 2005 (66%). Er is een positieve verschuiving te ontdekken in de leeftijd van de leerlingen die alcohol drinken op een schoolfeest. Waar in 2005 nog 51% van de jongeren onder de 16 alcohol dronk tijdens een schoolfeest, is dit percentage in 2009 afgenomen naar 33%. Wel is het percentage jongeren van boven de 16 dat alcohol drinkt tijdens eens schoolfeest gestegen van 71% in 2005 naar 85% in 2009.

[b]Alcoholgebruik op schoolfeesten afgenomen
Jongeren drinken in 2009 minder glazen[/b] alcohol op een schoolfeest in vergelijking met 2005. De grootste groep leerlingen (39%) dronk in 2005 tussen de 5 en 10 glazen alcohol per schoolfeest. In 2009 drinkt 29% tussen de 5 en 10 glazen alcohol. In 2005 dronk 22% van de leerlingen meer dan 10 glazen alcohol op een schoolfeest, in 2009 is dit aantal gedaald naar 17%. Veronique de Bos, onderzoeker van STAP: “Op veel schoolfeesten die niet alcoholvrij zijn drinkt tweederde van de leerlingen nog onverantwoord veel. Dat gegeven alleen al pleit voor meer alcoholvrije schoolfeesten”.

Indrinken nog steeds populair bij jongeren
Jongeren drinken regelmatig in voordat ze naar een feestje gaan. Dit fenomeen komt ook veel voor bij schoolfeesten, 37% van de jongeren geeft aan wel eens in te drinken voor een schoolfeest. Dit aantal is gelijk met het aantal jongeren dat in 2005 indronk voor een schoolfeest. De meeste jongeren drinken thuis of bij vrienden in voor een schoolfeest (67%). Een kwart van de jongeren (24%) drinkt op straat of op een hangplek in voordat ze naar het schoolfeest gaan. Slechts 4 van de 43 scholen uit het onderzoek maakt gebruik van alcoholtesters om het indrinken bij een schoolfeest objectief vast te stellen.

Veel alcohol tijdens werkweken en/of kampweken
Veel leerlingen drinken alcohol tijdens werkweken en/of kampweken die door school worden georganiseerd. Ondanks dat op 55% van de scholen alcohol tijdens werk- en/of kampweken niet is toegestaan, wordt op 82% van de scholen tijdens werk –en/of kampweken wel alcohol gedronken.

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer scholen over gaan tot het organiseren van alcoholvrije schoolfeesten en alcoholvrije werkweken. Dit is een positieve verschuiving. STAP pleit door middel van het project ‘alcoholvrije omgeving’ om deze positieve trend door te zetten.

Voor meer informatie over het onderzoek leest u de factsheet van de studie en/of het gehele onderzoeksrapport 'Drinken op school' (2005).

De nieuwsbrief die naar alle VO scholen kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie over dit project gaat u naar www.alcoholvrijeomgeving.nl.

nieuwsbrief-alcoholvrije-school.pdfnieuwsbrief-alcoholvrije-school.pdf (323 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl