NL EN
DONEER NU!

Europese gezondheidsorganisaties bundelen kennis alcoholreclame

15 april 2008

Europese organisaties: kennis over schadelijke effecten alcoholreclame onvoldoende benut

Alcoholreclame stimuleert het alcoholgebruik onder jongeren. Zeven Europese gezondheidsorganisaties zijn van mening dat actuele wetenschappelijk kennis over de nadelige effecten van alcoholreclame beter bekend moet zijn bij politici, beleidsmakers en onderzoekers.
Om dat doel te bereiken hebben deze organisaties het Europese Centrum voor Monitoring Alcohol Marketing (www.EUCAM.info) opgericht. EUCAM is ondergebracht bij de Nederlandse Stichting Alcoholpreventie (STAP).

Overtuigend bewijs van nadelige effecten alcoholreclame
Er is toenemend bewijs dat alcoholreclame het gebruik van alcohol doet toenemen, vooral onder jongeren. Op de website van EUCAM worden recente wetenschappelijke studies gepresenteerd die laten zien dat jonge mensen, die dikwijls aan alcoholreclame worden blootgesteld, eerder beginnen met drinken, vaker drinken en meer drinken per keer.

Industrie ondervindt toenemende druk
Alcoholproducenten benadrukken dat alcoholreclame alleen van invloed is op de merkkeuze. Zij stellen dat consumenten door alcoholreclame niet méér gaan drinken maar na het zien van reclame voor een ander merk kiezen. Voor de alcoholindustrie staat er veel op het spel. Feitelijk opereert zij in sterke mate als een marketingindustrie. Traditionele advertentie-uitgaven van de negen grootste alcoholproducenten in 2004 bedroegen wereldwijd meer dan 2,5 miljard euro(1). De werkelijke uitgaven aan promotie zijn waarschijnlijk drie keer zo hoog als ook niet-traditionele vormen van marketing zoals sponsoring worden meegenomen (2).
In Europa ondervindt de alcoholindustrie een toenemende druk om haar reclame-inspanningen te beperken. Zoals we eerder zagen bij tabak, kunnen inspanningen van politici ertoe leiden dat reclame voor schadelijke producten uiteindelijk wordt verboden.

NGO’s bundelen krachten tegen alcoholreclame
Een zevental non-profit instellingen in Europa (3) heeft het initiatief genomen om een Europees centrum voor het monitoren van alcoholmarketing (EUCAM) op te zetten. EUCAM zal worden gepresenteerd op 17 april a.s. in Brussel. Op deze dag vindt een open dag plaats van het Europese Forum voor Alcohol en Gezondheid van de Europese Commissie. Het Forum maakt onderdeel uit van een nieuwe strategie van EU om alcoholgebruik te beteugelen.

EUCAM monitort promotie-activiteiten van de alcoholindustrie
Het nieuwe centrum EUCAM bundelt onderzoek naar de effecten van alcoholreclame. Ook presenteert zij vormen van alcoholreclame die in strijd zijn met de regelgeving.
Daarnaast biedt het centrum een overzicht van nieuwe trends in de alcoholmarketing. Deze maand is er o.a. een trendrapport gepubliceerd over nieuwe marketingstrategieën om vrouwen te verleiden meer te gaan drinken. In een ander rapport wordt de opkomst van alcoholhoudende drankjes beschreven die worden gepromoot als verantwoorde producten die passen bij een gezonde leefstijl. Aan sommige van deze alcoholhoudende drankjes worden vitamines toegevoegd.

Bronnen:
1.Anderson, P. (2007). The Impact of Alcohol Advertising: Elsa project report on the evidence to strengthen regulation to protect young people. Utrecht: STAP.
2.Idem.
3.EUCAM wordt gesteund door: STAP, Nederland; IOGT-NTO, Zweden; Danish Alcohol Policy Network, Denemarken; Eurocare Italy, Italië; NAD, Finland; AV.OG.TIL and Actis, Noorwegen.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl