NL EN
DONEER NU!

WHO-Europa: veel sterfgevallen door alcohol, vooral onder jongeren en jongvolwassenen

4 september 2019

WHO-Europa: veel sterfgevallen door alcohol, vooral onder jongeren en jongvolwassenen Een recent rapport van de WHO laat zien dat in heel Europa in 2016 291.100 mensen stierven als gevolg van alcoholgebruik, 5,5% van alle sterfgevallen. In Nederland stierven in 2016 5.364 mensen aan alcohol, 3,6% van alle sterfgevallen.

Gemiddeld drinken volwassenen (van 15 jaar en ouder) in landen van de Europese Unie plus Noorwegen en Zwitserland (EU +) het equivalent van meer dan 2 flessen wijn per week. Maar wanneer de levenslange onthouders en voormalige drinkers uit de steekproef worden verwijderd, blijkt dat volwassenen in Europa meer dan 3 flessen wijn per week drinken - een niveau van consumptie dat tot ernstige gevolgen voor de gezondheid leidt.

"Het alcoholgebruik is in veel Europese landen gedaald, maar die daling is tot stilstand gekomen. Beleidsmakers moeten strategieën implementeren waarvan we weten dat ze effectief zijn, zoals het verhogen van de prijzen, het beperken van de beschikbaarheid en het verbieden van reclame. Er sterven in Europa elke dag maar liefst 800 mensen aan de gevolgen van alcoholgebruik. We moeten dus meer doen om de strijd voort te zetten", aldus dr. Zsuzsanna Jakab, regionaal directeur van de WHO voor Europa.

Sterfgevallen treffen jongeren en jongvolwassenen onevenredig
Eén op de vijf sterfgevallen onder tieners en één op de vier sterfgevallen onder jongvolwassenen in Europa wordt veroorzaakt door alcohol, vooral als gevolg van letsel.

In Nederland gaat het om 14% van de sterfgevallen van 15 t/m 19-jarigen en 16,7% van de sterfgevallen van 20 t/m 24-jarigen. De meerderheid van die sterfgevallen is te voorkomen, wat – aldus het rapport - onderstreept dat de maatschappij moet inzien dat alcohol een belangrijke oorzaak is van verloren arbeidsjaren en ook van de verloren economische productiviteit en ontwikkeling.

Jakab: "Als alcohol een van de grootste moordenaars van onze jonge mensen is, kunnen we het ons niet veroorloven om zelfgenoegzaam te zijn. Alcohol is een product dat massaal en legaal op de markt wordt gebracht en beschikbaar is voor jongeren, ondanks het bewijs dat alcoholconsumptie een schadelijk effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen en de lichamelijke gezondheid. Het gaat om de volgende generatie leiders en we moeten hen beschermen."

Het rapport dringt er bij landen op aan om het alcoholbeleid aan te scherpen, onder meer door de inzet van de beleidsinstrumenten die beschreven zijn in het ‘European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol 2012-2020’.

Zorgwekkend is de lage implementatiegraad van effectieve maatregelen op het terrein van marketing- en prijsbeleid, aangezien deze tot de meest effectieve beleidsmaatregelen behoren. Landen bleken het meest succesvol te zijn in beleidsmaatregelen die gemakkelijk te implementeren zijn en weinig weerstand ondervinden, zoals voorlichting en beleid tegen rijden onder invloed.

===============================================================================
Persbericht is vertaald en ingekort door STAP en op verzoek van de WHO door STAP in Nederland verspreid.

Voor meer informatie:

*Tina Kiaer
Communication Officer
WHO Regional Office for Europe
Tel: +45 30 36 37 76
Email: kiaert@who.int

*Wim van Dalen
Directeur Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Tel: 06 53 29 55 44
Email: wvandalen@stap.nl

Bijlagen:
1. Origineel persbericht: “In Europe, people continue to consume more alcohol than in any other place in the world”
2. Cijfers over Nederland uit het WHO Status rapport.

Links:
3. WHO Status report on alcohol consumption, harm and policy responses in 30 European countries 2019
Status report
4. Alcohol country fact sheets (2019)
Country fact sheets 2019

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl