NL EN
DONEER NU!

Nederlandse gemeenten krijgen brief van staatssecretaris Van Rijn over blurring

27 februari 2017

Nederlandse gemeenten krijgen brief van staatssecretaris Van Rijn over blurring   Motie van Voordewind (ChristenUnie) c.s. behaalt Kamermeerderheid.

Een Kamermeerderheid wil dat Martin van Rijn op de valreep van zijn functie als staatssecretaris VWS alle gemeenten een brief stuurt over het gedogen dat bepaalde ondernemers alcohol verkopen of schenken in strijd met de Drank- en Horecawet. Dat gebeurt in het kader van de VNG-pilot 'Mengvormen detailhandel/horeca', ook wel blurring pilot genoemd. Letterlijk roept de motie de staatssecretaris op alle gemeenten op korte termijn te berichten dat het gedogen van mengvormen van retail en horeca in strijd is met de Drank- en Horecawet en dat hierop dient te worden gehandhaafd.

Gezamenlijk initiatief van ChristenUnie, CDA en PvdA
De motie (kamerstuk 27 565, nr. 157) is ingediend door Joël Voordewind (ChristenUnie) en medeondertekend door Hanke Bruins Slot (CDA) en Marith Volp (PvdA). Zij benadrukken dat tien gezondheidsorganisaties in het Alcoholmanifest zich tegen blurring hebben uitgesproken omdat wetenschappelijk is vastgesteld dat uitbreiding van het aantal verkooplocaties van alcohol leidt tot een toename van de alcoholproblematiek.

Pilot-gemeenten handelen in strijd met de Drank- en Horecawet
In het kader van de blurring pilot hebben 35 gemeenten, op initiatief van de VNG, honderden ondernemers de vrijheid gegeven alcoholhoudende drank te schenken en te verkopen, in strijd met de artikelen 12, 14 en 18 van de Drank- en Horecawet.

Acties van STAP tegen blurring pilot succesvol
STAP heeft het afgelopen anderhalf jaar met succes tegen zeven gemeenten die blurring toestonden in het kader van de pilot 'Verlichte regels winkelgebieden' of 'Mengvormen detailhandel/horeca' procedures en/of rechtszaken gevoerd. Vaak was dat in aanvulling op handhavingsverzoeken van de Koninklijke SlijtersUnie. Daarmee is bereikt dat de blurring pilot veel media-aandacht kreeg en – naar verluidt - diverse andere gemeenten ervan heeft weerhouden om zelf blurring te gaan gedogen. Soms gaf de rechter STAP gelijk (Zwolle, Hengelo) en soms ging de blurrende ondernemer (uit Doetinchem) of de blurrende gemeente (Oss, Nieuwegein, Roosendaal en Valkenswaard) overstag en stopte met de pilot. De blurring pilot van de VNG loopt nog door tot juli 2017.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544 ; www.stap.nl

Bron: Motie blurring.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl