NL EN
DONEER NU!

Gemeente Hengelo te scheutig met ontheffing voor wijnproeverijen

20 april 2016

Rechtbank stelt STAP in het gelijk na klacht over onjuiste toepassing Drank- en Horecawet.

De Rechtbank Overijssel heeft gisteren meer duidelijkheid geschapen over de wettelijke mogelijkheden die burgemeesters hebben om evenementen-ontheffingen te verlenen om tijdelijk alcohol te schenken. Het betreft het toestaan van het schenken van zwak-alcoholhoudende drank (zoals bier en wijn) bij bijzondere evenementen zoals braderieën, jaarmarkten en dergelijke, zonder dat er sprake is van een horecavergunning.

STAP: proeverijen zijn geen evenementen
In Hengelo kreeg een wijnwinkel van de burgemeester een ontheffing om haar bezoekers meerdere keren per jaar wijn te laten proeven. De gemeente beoordeelde deze proeverijen als zijnde een evenement en stond de wijnhandelaar daarbij toe dat de proeverijen gedurende meerdere jaren op weekenddagen in zijn winkel mochten plaatsvinden. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP maakte daartegen bezwaar. Zij is van mening dat een proeverij in een winkel geen evenement is in de zin van de Drank- en Horecawet. De rechter is het met STAP eens.

Drank- en Horecawet: ontheffing kan alleen bij bijzondere evenementen
De ontheffing die de burgemeester van Hengelo verleende is volgens de rechtbank in strijd met de Drank- en Horecawet: een evenementen-ontheffing kan alleen verleend worden voor een bijzonder evenement dat niet langer dan 12 dagen duurt, zoals een braderie of de jaarmarkt. En in dit geval gaat het volgens de rechtbank niet om een evenement. De proeverijen vinden namelijk plaats in de winkel van één wijnhandelaar en wat hij doet wijkt niet wezenlijk af van wat hij normaal doet, namelijk wijn verkopen. Tot slot oordeelde de rechtbank dat het houden van meerdere wijnproeverijen per jaar zich sowieso niet leent voor één ontheffing.

STAP: een wijnwinkel is geen horeca
Wim van Dalen, directeur van STAP: "Het toestaan van het regelmatig schenken van alcohol in een wijnwinkel is een typisch geval van blurring: het vervagen van de grens tussen horeca en retail. De gemeente geeft de wijnwinkel hiermee tijdelijk de status van een horecabedrijf. Het gevolg van blurring is dat je op steeds meer plaatsen wordt uitgenodigd om alcohol te drinken. Een toename van het aantal plaatsen waar alcohol geschonken wordt, vooral overdag, leidt veelal tot meer alcoholproblemen en daar zit niemand op de wachten."

Einde persbericht

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
I www.stap.nl

uitspraak-rechtbank-overijssel-inzake-hengelo-.pdfuitspraak-rechtbank-overijssel-inzake-hengelo-.pdf (312 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl