NL EN
DONEER NU!

Reclame-actie Albert Heijn voor bier aangeklaagd

30 januari 2017

Albert Heijn heeft vorige week in één van haar filialen voor de tweede keer op een zeer opzichtige manier reclame gemaakt voor bier. In november 2016 stond er bij de ingang van een filiaal in Maarssen een toegangspoort van 50 bierkratten van Heineken opgesteld. Vorige week bouwde hetzelfde filiaal een voetbalstadion na in de vorm van bierkratten van Amstel (zie onder). Flesjes en blikjes bier moeten daarbij spelers voorstellen.

Onverantwoorde actie van Albert Heijn
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP vindt deze vorm van reclame maken voor bier onverantwoord. In de eerste plaats worden op deze wijze kinderen en jongeren zonder enige vorm van terughoudendheid met alcoholreclame geconfronteerd. In de tweede plaats associeert Albert Heijn bij de tweede actie zeer nadrukkelijk alcoholgebruik met sportbeoefening.

Albert Heijn negeert groeiend besef van gezondheidsrisico’s van alcohol
STAP heeft over deze reclame-uiting een klacht ingediend bij de Reclamecode Commissie. De formele klacht heeft betrekking op de associatie die tussen alcohol en actieve sportbeoefening wordt uitgebeeld (de flesjes en blikjes op het ‘veld’ stellen voetbalspelers voor). Belangrijker dan dit formele bezwaar is dat STAP het ongepast vindt dat op deze wijze voor jonge en oudere supermarkbezoekers het gebruik van bier doelbewust en expliciet wordt geassocieerd met sportbeoefening. De reclameactie negeert daarmee het toenemende besef dat ook het gebruik van beperkte hoeveelheden alcohol gezondheidsschade met zich meebrengt.

Alcohol uit de supermarkt
De actie van Albert Heijn illustreert de relevantie van het advies van 10 gezondheidsorganisaties in het Alcoholmanifest om de verkoop van alle alcoholhoudende dranken uit de supermarkt te weren. Zie ook www.alcoholmanifest.nl.

NB: STAP diende ook over de 'krattenpoort' van Albert Heijn een klacht in. De Reclamecode Commissie was van mening dat deze vorm van reclame niet in strijd is met de regels.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544;
www.stap.nl

Reclame-actie Albert Heijn voor bier aangeklaagd

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl