NL EN
DONEER NU!

Nieuw boek alcoholbeleid moet overheden op weg helpen

9 oktober 2006

Rouvoet (ChristenUnie) krijgt eerste exemplaar vanwege sterk partijprogramma over alcohol

Op dinsdag 10 oktober aanstaande ontvangt André Rouvoet van de ChristenUnie het eerste exemplaar van het boek 'Beleid onder invloed – Alcoholpreventiebeleid in Nederland'. Dit boek besteedt aandacht aan de vraag wat de meest kosteneffectieve aanpak is voor alcoholpreventie. De ChristenUnie pleit volgens een recente analyse van de nieuwe verkiezingsprogramma's het meest duidelijk voor effectieve maatregelen tegen overmatig drinken. Dhr. Rouvoet ontvangt het boek uit handen van Wim van Dalen, directeur van STAP en tevens mede-auteur. Dr. Evert Dekker, voormalig beleidsambtenaar van het ministerie van VWS is de redacteur van het boek.

Boek is richtlijn voor toekomstig alcoholbeleid
Het boek 'Beleid onder invloed' is gebaseerd op de wetenschap en de praktijk van alcoholpreventie. Het zal beleidsmakers en preventiewerkers ondersteunen die zoeken naar oplossingen voor de groeiende alcoholproblematiek op nationaal en lokaal niveau. Veel aandacht gaat uit naar de meest kosteneffectieve maatregelen voor alcoholpreventie. Het boek spoort gemeenten aan een eigen alcoholbeleid te ontwikkelen en niet te wachten op wat de rijksoverheid doet. Ook de Europese Unie komt aan bod. In Europa komen de tegenstellingen tussen handelsbelangen en volksgezondheidsbelangen nog scherper naar voren dan op nationaal niveau. Het boek legt uit waarom het voor Europese landen juist moeilijker is geworden om buiten de Europese Unie om een goed alcoholbeleid te ontwikkelen.

Effectief beleid en transparante besluitvorming
In het boek wordt onder meer aandacht besteed aan de toepassing van de zogenaamde systeembenadering. In deze benadering is aandacht voor goede regelgeving, strikte handhaving en publieke bewustwording. Een goede balans tussen deze drie elementen is de basis voor een effectief preventiebeleid, zowel in gemeenten als op nationaal niveau. Ook pleit het boek voor een meer transparante besluitvorming bij de voorbereiding van het landelijke alcoholbeleid.

Noot voor de redactie:
De overhandiging van het eerste exemplaar van ‘Beleid onder invloed’ vindt plaats op de werkkamer van dhr. Mr. A. Rouvoet in het Tweede Kamer gebouw in Den Haag.

Het boek:
Dekker, E., Dalen, W.E. van, Kuunders, M.M.A.P. en Mulder, J. (2006). Beleid onder invloed. Alcoholpreventiebeleid in Nederland. Utrecht: STAP (Stichting Alcoholpreventie).
Uitgavenr. STAP: U.2006.07 / ISBN: 90-9020663-9
Het boek is te bestellen via STAP.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl