NL EN
DONEER NU!

Gemiddelde alcoholconsumptie Europeaan kan kanker veroorzaken

19 oktober 2012

Gemiddelde alcoholconsumptie Europeaan kan kanker veroorzaken Kennis over carcinogene eigenschappen van alcohol 15 jaar lang genegeerd.
Drie glazen alcoholhoudende drank per dag, het gemiddelde consumptieniveau van Europeanen, kunnen al kanker veroorzaken. Dat is één van de belangrijkste bevindingen van AMPHORA, een Europees onderzoeksproject van 4 jaar onder leiding van de ‘Hospital Clinic’ te Barcelona (HCPB). De resultaten van het project werden deze week gepresenteerd tijdens een alcoholconferentie in Stockholm.

Onderzoek giftigheid
In het kader van het AMPHORA-project hebben Dirk Lachenmeier (Universiteit Karlsruhe) en Jürgen Rehm (Universiteit Dresden) de giftigheid van allerlei alcoholhoudende dranken uit heel Europa onderzocht. Hieruit bleek dat alcohol (ethanol) zelf de meest giftige stof is in deze dranken. De toxische grens voor de gemiddelde Europeaan van 74 kilo ligt op 32 gram alcohol per dag. En dat is de hoeveelheid alcohol in drie standaardglazen bier, wijn of gedistilleerd. Nu ligt de gemiddelde alcoholconsumptie van Europeanen óók op drie standaardglazen alcoholhoudende drank per dag. Dat betekent dat vele Europeanen dag in dag uit giftige hoeveelheden alcohol tot zich nemen.

Veilig is 1 glas per jaar
De European Food Safety Authority (EFSA) kent richtlijnen voor genotoxische (= DNA beschadigende) kankerverwekkende stoffen, aan de hand waarvan bestrijdingsmiddelen, conserveermiddelen en dergelijke beoordeeld worden. Als alcohol op dezelfde wijze beoordeeld zou worden als deze schadelijke stoffen (waarbij een maximale belasting van éénduizendste van de giftige hoeveelheid wordt toegestaan) dan zou de grens voor veilige alcoholconsumptie liggen op één glas per jaar.

Eerdere bevindingen zijn genegeerd
Het AMPHORA-onderzoek is niet het eerste onderzoek waaruit blijkt dat alcohol een giftige stof is. Al in 1997 heeft de Finse Keuringsdienst van Waren op verzoek van de werkgroep gevaarlijke stoffen van de Europese Commissie onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van alcohol. Het agentschap adviseerde toen alcohol te beschouwen als een reproductie-toxische stof. Dat houdt in dat het etiket de gebruikers moet waarschuwen dat de stof schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Ook zou er een verplicht doodshoofd-pictogram op alcohol moeten worden aangebracht. Alcohol werd bovendien geclassificeerd als genotoxisch (mutageen).
Het Finse agentschap stelde voor een waarschuwing op het etiket te verplichten met de mededeling dat drinken van alcohol op de lange termijn kan leiden tot ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid. Na ontvangst van dit advies werd het onderwerp verwijderd van de agenda van de betreffende Europese werkgroep.

Alcohol: 136.000 kankergevallen en bovendien 120.000 doden per jaar
De onderzoekers zijn van mening dat er levens op het spel worden gezet omdat er geen wettelijke regels bestaan die consumenten beschermen tegen de carcinogene effecten van alcohol. Bekend is immers dat alcoholgebruik in de Europese Unie leidt tot ongeveer 136.000 nieuwe kankergevallen per jaar. Alcoholgebruik wordt daarnaast in verband gebacht met ziekten zoals hoge bloeddruk, beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), leverziekte, ongevallen en zelfmoorden. Jaarlijks leidt dat in Europa tot ongeveer 120.000 alcoholgerelateerde sterfgevallen, waarbij rekening gehouden wordt met een bepaalde beschermende werking van alcoholgebruik op hart- en vaatziekten.
Het advies aan nationale en Europese overheden en politici is deze gevolgen van alcohol zeer serieus te nemen en burgers hiervoor te waarschuwen.

Waarschuwingslabels
“Natuurlijk kunnen we niet verwachten dat Europese burgers hun drinkgewoonten zullen aanpassen op basis van de EFSA richtlijnen die vanwege de toxische grenswaarden uitgaan van maximaal één glas per jaar”, aldus Professor Peter Anderson, hoogleraar Beleid en Praktijk m.b.t. middelengebruik aan de Universiteit te Newcastle, tevens hoogleraar Alcohol en Gezondheid te Maastricht en projectleider van AMPHORA. Er zijn zaken die volgens hem snel geregeld moeten worden, zoals het informeren van consumenten en het invoeren van verplichte waarschuwingslabels op alcoholproducten, net als nu gebeurt bij tabak. Ook pleit hij voor een reclameverbod voor alcohol zoals dat nu ook het geval is voor tabak.

Manifest
De aan het AMPHORA project deelnemende wetenschappers hebben een manifest opgesteld dat gisteren werd gepresenteerd. In het manifest worden overheden opgeroepen tot het nemen van de meest kosteneffectieve beleidsmaatregelen zoals het verhogen van de prijs van alcohol, het beperken van de beschikbaarheid van alcohol en een verbod op alle vormen van alcoholreclame.

AMPHORA
Het AMPHORA project is mede gefinancierd door de Europese Commissie.
Het volledige manifest, als ook een video versie ervan, kan worden ingezien via www.amphoraproject.net.
De video is ook te vinden op youtube.

Contact:
-Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur (deelnemer congres in Stockholm)
T 030-6565041 / 06-53295544
E info@stap.nl
I www.stap.nl

- Fleur Braddick, Communication Officer, AMPHORA project;
T 0034616025554
E Fleur.braddick@gmail.com


Dit persbericht is een iets ingekorte vertaling van het door AMPHORA uitgebrachte persbericht.


Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl