NL EN
DONEER NU!

Kinderprogramma Het Klokhuis haalt programma over alcohol van internet na klacht STAP

18 september 2018

Kinderprogramma Het Klokhuis haalt programma over alcohol van internet na klacht STAP Commissariaat voor de Media neemt geen verdere actie richting NTR*

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft onlangs geklaagd bij het Commissariaat voor de Media en bij de NTR over een uitzending van 10 augustus jl. van Het Klokhuis over Trappistenbier. Naar aanleiding van deze klacht heeft de NTR de bewuste uitzending direct verwijderd van het internet. Het Commissariaat voor de Media heeft de klacht in behandeling genomen, maar onderneemt geen verdere actie richting NTR. STAP is daar ontstemd over.

Programma over bier voor kinderen
Het Klokhuis is een voor kinderen bedoeld programma. De rode draad in de uitzending over Trappistenbier is het bezoek aan de brouwerij van Abdij Koningshoeven, waar bier van het merk La Trappe wordt gebrouwen. Veelvuldig is het merk La Trappe in beeld, op de flesjes in een winkelschap en op een eetzaaltafel, op een glas, op de dozen met flesjes bier et cetera.

STAP: uitzending is in strijd met de Mediawet 2008
Volgens STAP is hier sprake van ‘productplacement’, vertoning van een product in een programma, en mogelijk zelfs van sluikreclame, gezien de positieve wijze waarop over Trappistenbier wordt gesproken. Productplacement en sluikreclame op publieke zenders is in strijd met artikel 2.88b van de Mediawet 2008.

Commissariaat voor de Media legt klacht naast zich neer
Mede gezien de reactie van de NTR om de uitzending onmiddellijk van het internet af te halen, heeft het Commissariaat voor de Media besloten geen verdere actie te ondernemen richting de NTR. Het Commissariaat meldt dat zij geen informatie heeft waaruit blijkt dat NTR gelden heeft ontvangen van Abdij Koningshoeven, een voorwaarde om volgens hen te kunnen spreken van productplacement. Ook stelt zij dat Het Klokhuis bewust heeft geprobeerd het merk La Trappe buiten beeld te houden. STAP vindt deze argumenten vreemd. Het al of niet ontvangen van gelden of een soortgelijke vergoeding kan STAP niet nagaan en de beschikbare foto’s van het programma geven aan dat het biermerk La Trappe juist veelvuldig en bewust in beeld is gebracht.

STAP: promotioneel programma over bier voor kinderen kan gewoon niet
STAP is niet gelukkig met het besluit van het Commissariaat. Want hoe je de zaak ook wendt of keert, voor STAP blijft het onwenselijk dat kinderen via Het Klokhuis een promotioneel programma over bier krijgen voorgeschoteld. Wim van Dalen, directeur van STAP: "Gezondheidsorganisaties zijn op alle niveaus, ook met de overheid, bezig om te voorkomen dat jongeren voor hun 18e gaan drinken en dan past het niet dat kinderen het produceren van bier als ‘les’ krijgen voorgeschoteld en bepaalde bieren geroemd worden, ook al bevat het programma enkele 'waarschuwingen'. Stel je voor dat de tabaksindustrie of een cannabisteler de ruimte krijgt om kinderen van 8 tot 12 jaar zo te benaderen, dan is de wereld te klein."

*De NTR is een Nederlandse publieke omroep, die in 2010 is ontstaan uit een fusie van NPS, Teleac en RVU.

Einde persbericht

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544;
www.stap.nl

nadere-informatie-over-het-programma-van-het-klokhuis.docxnadere-informatie-over-het-programma-van-het-klokhuis.docx (19,2 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl