NL EN
DONEER NU!

Stuntprijzen voor alcohol vragen om ingrijpen overheid; zelfregulering faalt

18 april 2019

Reclame Code Commissie staat machteloos tegenover overtredingen door Wijnvoordeel.nl.

De grote online adverteerder Wijnvoordeel.nl trekt zich niets aan van de zogenaamde Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Wijnvoordeel.nl adverteert grootschalig met prijs-aanbiedingen van meer dan 50% korting, terwijl de Reclamecode kortingen boven de 50% verbiedt. Uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC) legt Wijnvoordeel.nl naast zich neer.
Volgens het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP blijkt hieruit dat de zelfregulering achterhaald is en het tijd is voor wetgeving. Een belangrijk argument van STAP is dat te goedkope alcohol leidt tot een toename van de alcoholproblematiek. En dat gaat in tegen de nieuwe beleidsplannen van staatssecretaris Paul Blokhuis.

Klacht van STAP over prijsstunten
De voorzitter van de RCC heeft geoordeeld dat een reclame-uiting op de website van Wijnvoordeel.nl in strijd is met de prijsstuntregels van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Maar daar blijft het dan ook bij. De adverteerder kan geen boete worden opgelegd, omdat de adverteerder niet gebonden is aan de boete-overeenkomst.

De zaak is aangezwengeld door STAP. Die diende een klacht in over een advertentie van Wijnvoordeel.nl over een wijnpakket dat werd aangeboden met een korting van 54,5%. Dat is in strijd met artikel 20, eerste lid, van de Reclamecode.

Artikel 20, eerste lid, van de Reclamecode bepaalt dat "…reclame waarbij alcoholhoudende drank door een lid van de branche of met actieve medewerking van een lid van de branche gratis of tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs van de alcoholhoudende drank aan particulieren wordt aangeboden" niet is toegestaan.

Wijnvoordeel.nl acht zich niet gebonden aan de Reclamecode
STAP had de RCC om een veroordeling gevraagd omdat zij duidelijkheid wil hebben over de beboetbaarheid van Wijnvoordeel.nl, die al eerder door de RCC veroordeeld is voor overtreding van de prijsstuntregels. Wijnvoordeel.nl liet de RCC desgevraagd weten zich niet aan de prijsstuntregels te willen en ook niet te hoeven houden omdat het bedrijf niet is aangesloten bij de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA). Het bedrijf voelt zich in het gelijk gesteld door de voorzieningenrechter die eerder oordeelde dat zusterbedrijf 94Wines niet gebonden is aan de prijsstuntregels uit de Reclamecode, omdat dat bedrijf – net als Wijnvoordeel.nl - geen lid is van de STIVA en zich ook niet anderszins gebonden heeft aan de Reclamecode.

Machteloos
De voorzitter van de RCC heeft nu opnieuw geoordeeld dat de Reclamecode is overtreden, maar geeft ook aan dat er geen boete aan Wijnvoordeel.nl kan worden opgelegd omdat Wijnvoordeel.nl geen STIVA-lid is. Wijnvoordeel.nl gaat ondertussen gewoon door met reclame maken voor het goedkope wijnpakket.

Snel landelijke wetgeving
Ir. Wim van Dalen, directeur van STAP, vindt dat er nu snel nieuwe wettelijke regels moeten komen die het prijsstunten met alcohol reguleren. Van Dalen: "Wat prijsstunten betreft blijkt de Reclamecode overduidelijk te falen. De grote online wijnwebshops houden zich er niet aan en kunnen ook geen boete opgelegd krijgen. Staatssecretaris Paul Blokhuis wil een stop op prijskortingen boven 25%. De concept-tekst van zijn wetsvoorstel is onlangs openbaar gemaakt. Nu de zelfregulering van prijsstunten met alcohol een wassen neus blijkt, is het belangrijk dat zijn wetsvoorstel zo snel mogelijk door de Tweede en Eerste Kamer gaat en in werking treedt."

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
030-6565041 / 06-53295544
www.stap.nl

Uitspraak: reclamecode.nl.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl