NL EN
DONEER NU!

Meerderheid Nederlanders wil breezers uit de supermarkt

10 februari 2006

Nieuw onderzoek van Newcom Research toont aan dat een ruime meerderheid van de Nederlanders voorstander is van een wettelijk verbod op de verkoop van alcoholhoudende mixdranken in de supermarkt. De meeste Nederlanders vinden het eveneens een goed idee om de leeftijdsgrens voor het kopen van alle alcoholhoudende dranken naar 18 jaar te verhogen. Ook zijn ze er een voorstander van dat niet alleen verstrekkers maar ook jongeren strafbaar zijn als er alcohol aan hen wordt verkocht terwijl ze daarvoor te jong zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd via het panel van MijnOpinie.nl, onderdeel van Newcom Research & Consultancy BV en is vandaag gepubliceerd.

Nieuwe cijfers bevestigen eerder onderzoek onder ouders
Van de 1221 ondervraagde leden (van 18-65 jaar) van het onderzoekspanel van Newcom Research vindt 68,2% het een goed idee dat de breezers voortaan uitsluitend bij de slijter verkrijgbaar zijn en niet meer in de supermarkt. Onder ouders met kinderen onder de 18 vindt 70 % dit een goed idee.
Uit eerder onderzoek dat in 2005 in opdracht van STAP (Stichting Alcoholpreventie) door de Universiteit Twente is uitgevoerd bleek dat 65 % van de ouders met kinderen in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar er een voorstander van is dat mixdranken verdwijnen uit de supermarkt. Het onderzoek van Newcom Research bevestigt daarmee de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Twente.

Uitkomsten onderzoek ondersteunen het voornemen van minister Hoogervorst
In april 2005 kondigde minister Hoogervorst (VWS) in de Tweede Kamer aan om de mogelijkheid van een verbod op de verkoop van alcoholhoudende mixdranken in de supermarkt te onderzoeken. Tijdens het Nationale Alcoholcongres van het NIGZ op 19 januari 2006 bevestigde Hoogervorst zijn voorstel. Hij wil dat breezers straks alleen nog maar bij de slijter verkrijgbaar zijn. Hij wil daarmee ouders een handje helpen door het jongeren lastiger te maken breezers te kopen. Het blijkt nu opnieuw dat de meerderheid van de bevolking de plannen van Hoogervorst steunt.

Meerderheid Nederlanders wil strengere aanpak jeugdige alcoholkopers
Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Newcom Research blijkt verder dat 84% van de ondervraagden het een goed idee vindt dat jongeren worden beboet als ze op te jonge leeftijd alcohol kopen. De huidige wet bepaalt dat alleen de verkopers in overtreding zijn als ze aan jongeren die daarvoor te jong zijn alcohol verkopen. Verder vindt 61 % van de Nederlanders het een goed idee dat de leeftijdsgrens voor het kopen van (zwakalcoholhoudende) drank wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Naarmate de leeftijd van de ondervraagden stijgt, neemt het aantal voorstanders van deze maatregel toe.

STAP: Opvattingen Nederlanders komen overeen met resultaten internationaal onderzoek
Uit de nieuwe onderzoeksgegevens blijkt dat het merendeel van de Nederlanders positief staat t.o.v. concrete maatregelen tegen het toenemende alcoholgebruik. Van Dalen, directeur van STAP: “De opvattingen van de Nederlanders komen overeen met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat een beperking van de beschikbaarheid van alcohol bijdraagt aan een afname van alcoholgebruik. Het instellen van één leeftijdsgrens van 18 jaar en het beperken van het aantal verkooppunten van alcohol door o.a. breezers uit de supermarkt te weren zijn dus maatregelen die effectief kunnen zijn.” STAP twijfelt of het strafbaar stellen van jongeren die alcohol kopen, het gewenste effect zal bereiken. Directeur Van Dalen:” Het verdient voorrang te investeren in een betere naleving van de bestaande wet bij het verstrekken van alcohol. Veel alcoholverstrekkers vragen niet naar een leeftijdsdocument als ze alcohol aan jongeren verkopen. Daardoor kunnen jongeren onder de 16 nu veel te gemakkelijk alcohol kopen. Duidelijke regels zijn belangrijk maar zonder fatsoenlijke naleving komen we niet verder”.

Utrecht, 10 februari 2006

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl