NL EN
DONEER NU!

Bezoek aan de supermarkt en alcoholreclame in de media: bron van stress voor veel (ex-)alcoholverslaafden

27 maart 2023

Bezoek aan de supermarkt en alcoholreclame in de media: bron van  stress voor veel (ex-)alcoholverslaafden In samenwerking met een contactpersoon van de vereniging voor Anonieme Alcoholisten (AA) heeft STAP een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de stress die leden van de AA in Nederland ondervinden van een bezoek aan de supermarkt en het zien van alcoholreclame (1). In totaal hebben 153 leden van de AA aan het onderzoek meegedaan. Naar schatting nemen in Nederland zo’n 2.000 (ex-)alcoholverslaafden in herstel regelmatig deel aan de AA-gespreksgroepen.

Alcohol in de supermarkt
Eén op de 5 ondervraagde leden van de AA (19%) geeft aan een terugval gehad te hebben na bezoek aan de supermarkt. Ook zonder terugval levert het bezoek aan de supermarkt voor veel AA-leden (23,5%) stress op: de confrontatie met de alcoholschappen werkt voor hen als een trigger om weer te willen drinken.
Commentaar van enkele geïnterviewde (ex-)alcoholverslaafden:
* In het begin van mijn nuchtere periode had ik zeer zeker last van alcoholreclame, in welke vorm ook. Ik ging met een grote boog om de alcoholafdeling in de supermarkt heen.
* Ik ben nu bijna zeven jaar nuchter en merk dat het me nu minder doet. Dat is echt pas iets van het laatste jaar. Ik doe nog steeds niet graag boodschappen, onder andere omdat ik niet graag geconfronteerd wordt met alle drank. Zeker niet met de aanbiedingen die ineens voorin de supermarkt staan.

Alcoholreclame in de media
Zo’n 1 op de 3 ondervraagde AA-ers (33,4%) geeft aan moeite te hebben met alcoholreclame op TV en de sociale media. De overige leden geven aan er geen moeite mee te hebben.
Uit de interviews:
* Sociale media, reclames, het verheerlijken van alcohol zijn grote triggers voor mij.
* Persoonlijk heb ik meer moeite met gebruik van alcohol in bijvoorbeeld Soap series e.d.
* Helaas krijg ik ook erg grote trek van de reclame voor alcoholvrije versies van bier, wijn en gin etc.

STAP: Een verbod op alcoholreclame is niet alleen belangrijk voor jonge mensen
Uit het onderzoek blijkt dat stoppogingen door mensen die alcoholverslaafd zijn extra worden bemoeilijkt door het grote alcoholaanbod in de supermarkt en de alom aanwezige reclame in de media. Ook duidelijk zichtbare alcohol in andere settings zoals bij praatprogramma’s en in films werkt als een verleidelijke trigger voor mensen in herstel en voor [ex-]verslaafden.
Wim van Dalen, directeur van STAP: "Onderzoek naar de impact van alcoholreclame en discussies over het verbieden van alcoholreclame is tot dusver hoofdzakelijk gerelateerd aan de aantoonbare risico’s van alcoholreclame voor jonge mensen(2). Het is belangrijk bij deze discussie de enorme stress te betrekken die alcoholreclame veroorzaakt bij de vele duizenden mensen die hun afhankelijkheid van alcohol willen doorbreken."

Contact:
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Ir. Wim van Dalen, directeur
06 53295544; www.stap.nl; E-mail: info@stap.nl

Bronnen:
(1) Alcoholreclame en de supermarkt: de triggers voor (ex-)alcoholverslaafden; onderzoek naar de invloed van alcoholreclame op leden van de AA (Anonieme Alcohollisten). Utrecht, STAP, 2023.
https://www.stap.nl/content/bestanden/de-supermarkt-en-alcoholreclame--de-triggers-voor-ex-alcoholverlaafden---onderzoek-naar-de-invloed-van-alcoholreclame-op-leden-van-de-aa.pdf

(2) R. Quinn and W. van Dalen. Alcohol Marketing and Alcohol Use Disorders: Exploring the Impact of Advertising on Recovery. Utrecht, EUCAM, 2022.
https://eucam.info/wp-content/uploads/2023/03/Alcohol-Marketing-and-Alcohol-Use-Disorders-Exploring-the-Impact-of-Advertising-on-Recovery.pdf

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl