NL EN
DONEER NU!

Hogere drempel voor alcoholgebruik noodzakelijk

28 juni 2006

STAP is blij met aansporing RIVM om maatregelen te richten op de omgeving van jongeren

Volgens het RIVM rapport (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaan Nederlandse jongeren steeds meer drinken. 57% van de meisjes en 60% van de jongens drinkt. In Europa is overmatig alcoholgebruik in het weekend onder jongeren alleen in Ierland (32% van de jongeren) hoger dan in Nederland (28%). Het RIVM publiceert vandaag de vierde Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV).

Het RIVM geeft aan dat maatregelen die alleen gericht zijn op gedragsverandering niet voldoende zijn. Ook de omgeving van jongeren moet worden beïnvloed. Dat betekent dat alcoholgebruik minder aantrekkelijk moet worden gemaakt door een hogere prijs, minder verkooppunten en een strengere leeftijdscontrole. Volgens STAP (Stichting Alcoholpreventie) is deze aansporing in lijn met de beleidsintenties van minister Hoogervorst (VWS).

Uit internationaal onderzoek, onlangs samengevat in het rapport ‘Alcohol in Europe’ , is bekend dat voor doelmatige alcoholpreventie de inzet van uitsluitend op gedrag gerichte maatregelen (voorlichting en educatie) niet effectief is. Essentieel zijn maatregelen die de omgeving van jongeren beïnvloeden en met name de beschikbaarheid van alcoholhoudende drank beperken: doelgericht accijnsbeleid (voorkomen dat alcohol te goedkoop is), het beperken van het aantal verkooppunten en inperking van verkoop aan minderjarigen. Voorlichting en educatie moeten worden ingezet om de noodzaak van deze maatregelen duidelijk te maken.

“Met het brede draagvlak onder wetenschappers en beleidsmakers kan draagvlak bij de politiek voor daadkrachtige maatregelen niet uitblijven”, aldus Wim van Dalen van STAP (Stichting Alcoholpreventie). Ook minister Hoogervorst van VWS heeft in zijn recente beleidsvoorstellen de visie gehanteerd dat voor een effectief preventiebeleid omgevingsgerichte maatregelen noodzakelijk zijn.
Hoogervorst pleit o.a. voor een hogere leeftijdsgrens, een verbod op verkoop van zoete mixdranken in de supermarkt en een beperking van alcoholreclame op radio en tv.

“Alcohol in Europe” kan worden gedownload van de Gezondheidsportal van de Europese Commissie: ec.europa.eu/health-eu. Op www.stap.nl staat een persbericht met een Nederlandstalige samenvatting van het rapport.

RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
www.rivm.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl