NL EN
DONEER NU!

Lidstaten WHO weinig succesvol in beperken alcoholproblematiek

1 juli 2019

WHO Forum geeft advies over nieuw alcoholbeleid.
Afgelopen week (27-29 juni) vond in Genève het tweede wereldwijde Forum van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plaats over alcohol, drugs en verslaving (bron 1). Ruim 150 vertegenwoordigers van WHO-lidstaten en gezondheidsorganisaties én wetenschappers waren uitgenodigd om de WHO te adviseren over actieplannen voor de komende 10 jaar. Ir. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en voorzitter van het Europese netwerk EUCAM (The European Centre for Monitoring Alcohol Marketing, (bron 2)) was één van de genodigden.

Deelnemers WHO Forum geconfronteerd met grote omvang alcoholproblematiek
De WHO informeerde de leden van het Forum vooraf over de ernst van de problematiek:
*Meer dan 3 miljoen mensen sterven jaarlijks als gevolg van alcohol (1 dode per 10 seconden);
*bij 13,5% van de mensen die overlijden tussen hun 20e en 29e jaar is alcoholgebruik de oorzaak;
*Meer dan 5% van de wereldwijde ziektelast en ongevallen is toe te schrijven aan alcohol;
* Schadelijk alcoholgebruik is een oorzakelijke factor van meer dan 200 ziektes waaronder kanker en hart- en vaatziekten.

Van Dalen: "Het beleid van de WHO van de afgelopen tien jaar heeft er helaas niet toe geleid dat de omvang van de alcoholproblematiek is afgenomen (‘Global strategy to reduce harmful use of alcohol’, WHO, 2010). Positief is dat de omvang van de alcoholproblematiek in de rijkere landen niet verder toeneemt. Door effectieve marketing strategieën van de alcoholindustrie neemt de problematiek in de armere regio’s in de wereld juist toe." Van Dalen wijst erop dat de WHO sinds vorig jaar met een nieuw beleidsplan is gekomen dat het tij moet keren: SAFER (https://www.who.int/substance_abuse/safer/en/)

Belang van het Forum debat voor staatssecretaris Blokhuis van VWS
De bevindingen van het Forum en het beleidsplan SAFER vindt Van Dalen zeer relevant voor de verdere concretisering van het Nederlandse alcoholbeleid in het kader van het Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis.

Kort samengevat luidt het advies aan Blokhuis:
*Blijf de nadruk leggen op het belang van het beperken van de beschikbaarheid van alcohol. Dit betekent o.a. dat in Nederland het wetsvoorstel van VVD-kamerlid Ziengs dat strekt tot versoepeling van de regels voor verkoop en schenken van alcohol nadrukkelijk moet worden afgewezen.
*Zet de plannen door om [i]prijskortingsacties voor alcohol te beperken[i] tot een maximum van 25% per aanbieding. De WHO stelt onomwonden dat alcohol, gegeven de risico’s, te goedkoop is, dat accijnzen omhoog moeten en ook andere prijsmaatregelen noodzakelijk zijn.
*Verbied alcoholreclame, alcoholsponsoring en andere vormen van promotie van alcohol. Wat dit advies betreft zal Blokhuis z’n plannen moeten aanpassen. Hij heeft slechts opdracht gegeven tot een serie nieuwe onderzoeken m.b.t. reclame en dat terwijl er reeds een overvloed aan onderzoek beschikbaar is. Grote zorgen zijn er op het Forum geuit over de opkomst van digitale alcoholreclame die met name veel jongeren bereikt.

Samenwerking alcoholindustrie niet effectief
Tijdens het Forum hebben diverse wetenschappers uiteengezet hoe de alcoholindustrie er met succes in slaagt om effectief alcoholbeleid te ondermijnen (zie o.a. J. McCambridge, 2018 (bron 3)). Recentelijk heeft ook de WHO aangeven dat het niet effectief is om met de alcoholindustrie samen te werken om alcoholgerelateerde gezondheidslast te beperken (bron 4). In Nederland is de alcoholindustrie juist sterk vertegenwoordigd in de beleidsadviesgroep van het Preventieakkoord.

Einde persbericht

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544 ; www.stap.nl

Ter informatie:
Kamerdebat over Preventieakkoord
A.s. donderdag Kamerdebat over het Nationaal Preventieakkoord (roken, overgewicht en alcohol). https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=04-07-2019#2018A02521

Bronnen:
1. 2019 WHO Forum on alcohol, drugs and addictive behaviours; https://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/
2. www.EUCAM.info
3. J. McCambridge, M. Mialon & B. Hawkins; Alcohol industry involvement in policymaking: a systematic review. Addiction 2018; https://doi.org/10.1111/add.14216
4. I. Torjesen; Exclusive: Partnering with alcohol industry on public health is not okay, WHO says. British Medical Journal 2019; https://doi.org/10.1136/bmj.l1666

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl