NL EN
DONEER NU!

Wettelijke leeftijdsgrens alcoholverkoop definitief naar 18 jaar

1 maart 2013

Wettelijke leeftijdsgrens alcoholverkoop definitief naar 18 jaar Initiatiefwet CU, CDA, PvdA en SGP blijft gemakkelijk overeind in Kamerdebat. Gisteravond vond in de Tweede Kamer het afsluitende debat plaats over het initiatiefwetsvoorstel voor de verhoging van de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar. Een meerderheid van de fractiewoordvoerders stemde in met het wetsvoorstel. Opmerkelijk was dat D66 en de PVV zich ronduit tegen de voorgestelde leeftijdsverhoging uitspraken. Volgende week vindt de uiteindelijke stemming plaats.

Initiatiefnemers willen 1 juli 2013 als ingangsdatum
Bij het debat over de nieuwe leeftijdsgrens liepen de meningen uiteen over de datum waarop de leeftijdsgrens van 18 jaar zou moeten ingaan. De initiatiefnemers in de persoon van Joël Voordewind (CU), Hanke Bruins Slot (CDA), Lea Bouwmeester (PvdA) en Kees van der Staaij (SGP) pleitten voor 1 juli a.s. als invoeringsdatum. Arno Rutte (VVD) betoogde dat ouders en jongeren een flinke gewenningstijd nodig hebben om 18 jaar te kunnen accepteren. Hij stelde 1 januari 2016 voor, overeenkomstig de pleidooien achter de schermen van de alcoholindustrie en de horeca. Staatssecretaris van Rijn (VWS) wil 1 januari 2014 als startdatum. Hij gaf aan zich ervoor in te spannen dat op die datum eveneens een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van tabak wordt ingevoerd.

Initiatiefnemers 18 jaar: vooral supermarkten moeten beter gaan naleven
Daar waar vooral de VVD en D66 twijfelden aan de mogelijkheden van gemeenten om de nieuwe leeftijdsgrens goed te kunnen handhaven, benadrukten de initiatiefnemers het belang van goede naleving door de alcoholverstrekkers. Effectief naleven van de leeftijdsgrenzen door de supermarkten kan volgens de initiatiefnemers het beste plaatsvinden door gebruik te maken van leeftijdscontrole op afstand (het zogenaamde Ageviewers systeem). Ook werd door hen benadrukt dat gemeenten inmiddels volop bezig zijn om hun handhavingscapaciteit op orde te brengen. Dit jaar worden naar verwachting zo’n 300 à 400 gemeentelijke toezichthouders opgeleid tot toezichthouder Drank- en Horecawet. Het feit dat nu nog slechts een beperkt aantal gemeentelijke toezichthouders beschikt over het diploma Toezichthouder Drank- en Horecawet zegt weinig. Op dit moment is immers sprake van een overgangssituatie, waarbij gemeentelijke BOA’s die nog geen diploma Toezichthouder Drank- en Horecawet hebben toch al aan de slag kunnen, onder de voorwaarde dat ze binnen een jaar na aanstelling met goed gevolg het examen afleggen.

Leeftijdsgrens van 18 jaar geldt straks voor alle alcoholhoudende dranken; ook bezit van alcohol wordt strafbaar voor jongeren tot 18 jaar
Als de Eerste Kamer instemt met de 18 jaar grens (en dat is zeker het geval, omdat de zij vorig jaar in een motie de regering daartoe heeft opgeroepen) mogen supermarkten, slijterijen, horeca, sportkantines vanaf inwerkingtreding van dit wetsvoorstel geen enkele alcoholhoudende drank meer verstrekken aan jongeren die nog geen 18 jaar zijn. Nu geldt nog een leeftijdsgrens van 16 jaar voor zwak-alcoholhoudende drank en 18 jaar voor sterke drank. Ook wordt als de nieuwe wet ingaat, het bezit van alcoholhoudende drank in de openbare ruimte en in de horeca strafbaar voor jongeren tot 18 jaar. Nu geldt een grens van 16 jaar. De SP (Nine Kooiman) vindt dat een dergelijk verbod jongeren onnodig criminaliseert; zij is er niet van overtuigd dat deze maatregel effectief is.

Contact
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E info@stap.nl
I www.stap.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl