NL EN
DONEER NU!

Regulering alcoholreclame in Europa niet beschermend voor jongeren

26 september 2007

STAP: harmonisering van wetgeving alcoholreclame noodzakelijk

De regels over alcoholreclame in Europa werken onvoldoende beschermend voor jongeren. Veel reclameboodschappen zijn voor hen te aantrekkelijk en alcoholproducenten spelen in op de ruimte die de bestaande reguleringen hen bieden en zoeken hierbinnen steeds weer de grenzen op. Dit concludeert STAP naar aanleiding van resultaten van het ELSA project1, een grootschalig project uitgevoerd in 24 Europese landen en medegefinancierd door de Europese Commissie. STAP pleit voor harmonisering van reguleringen van alcoholreclame op Europees niveau. Er moet meer gelijkluidende wetgeving komen die als doel heeft om de hoeveelheid reclame te beperken en de aantrekkelijkheid voor jongeren ervan in te dammen.

Blootstelling aan alcoholreclame leidt tot hogere consumptie
Uit de studie blijkt dat jongeren beïnvloed worden door alcoholreclame. Een nieuw overzicht van wetenschappelijke studies, dat deel uitmaakt van het project, toont aan dat hoe vaker jongeren worden blootgesteld aan alcoholreclame, des te meer alcohol ze op termijn zullen drinken. Dit effect wordt versterkt als de reclame als aantrekkelijk wordt ervaren.
Wim van Dalen, directeur van STAP: “De negatieve invloed van alcoholreclame op het drinkgedrag van jongeren is voldoende aangetoond. Dat feit dwingt overheden ertoe om maatregelen te nemen om alcoholreclame aan banden te leggen”.

Grote verscheidenheid in alcoholregelgeving in Europa
Op dit moment zijn er 76 verschillende reguleringen in 24 Europese landen. Een meerderheid (49) van deze reguleringen is wettelijk vastgelegd en een minderheid (27) is door de alcoholindustrie zelf opgesteld (zelfregulering). In bijna alle landen gelden zowel wettelijke regels als zelfregulering. De meeste wettelijke regels hebben als doel de hoeveelheid alcoholreclame te beperken. Nederland kent alleen zelfregulering en is hierin uniek in Europa.

Europese aanbevelingen beschermen jongeren onvoldoende
De Europese aanbevelingen uit 2001 (Council Recommendations) zijn door veel landen opgenomen in de nationale wet- en regelgeving. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat deze aanbevelingen te kort schieten en jongeren onvoldoende beschermen. Zo ontbreekt in de Europese aanbeveling verwijzing naar het element humor terwijl jongeren juist hierdoor sterk worden aangetrokken door alcoholreclame.
De bestaande Europese aanbevelingen leggen bovendien geen beperking op aan de hoeveelheid reclame of aan de uitzendtijden van alcoholreclame op tv.

Onderbouwing van de effectiviteit van zelfregulering ontbreekt
Uit de resultaten van ELSA blijkt dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de effectiviteit van zelfregulering. Dit in tegenstelling tot de aannames van de alcoholindustrie die dikwijls beweert dat de zelfregulering goed functioneert. Evenmin is er objectieve informatie beschikbaar over de mate waarin de nationale reguleringen worden nageleefd. Er zijn weinig landen in Europa die de naleving van de reclameregels systematisch monitoren.

STAP pleit voor harmonisering
STAP pleit naar aanleiding van de resultaten van het ELSA onderzoek voor een harmonisering van de alcoholregelgeving in Europa. De Europese Unie zou hierin een voortrekkersrol moeten innemen. Er moet duidelijke wetgeving komen om in het bijzonder kwetsbare groepen als jongeren te beschermen. Het systematisch monitoren op naleving van de bestaande wet- en regelgeving is hierbij van groot belang.

Bronnen:
1.ELSA (Enforcement of national Laws and Self-regulation on advertising and marketing of Alcohol) op www.elsa-europe.org

Voor meer informatie:
STAP (Stichting Alcoholpreventie)
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E stap@stap.nl
I www.stap.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl