NL EN
DONEER NU!

Biertje bij kapper is en blijft strafbaar

14 juli 2016

Verwarring in de media over uitspraak rechter over blurring-pilot.

De VNG hoeft gemeenten niet op te roepen te stoppen met de zogenaamde blurring-pilot mengvormen winkel/horeca. Dat is de kern van de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding dat de SlijtersUnie had aangespannen tegen de VNG. Veel media gingen vervolgens in de fout door te beweren dat de rechter hiermee de blurring pilot rechtsgeldig heeft verklaard. Dat is niet zo.

Wijntje in kledingzaak mag niet!
"Rechter bepaalt: biertje bij tandarts mag", "Wijntje in kledingzaak toegestaan". Dit waren gisteren de koppen in de media. De voorzieningenrechter zou dat geoordeeld hebben. Maar klopt dat bericht ook? Nee, het bericht klopt niet.

Waar ging de rechtszaak over?
De SlijtersUnie, de vereniging van zelfstandige slijters, heeft bij de voorzieningenrechter een kort geding aangespannen om de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te dwingen de gemeenten die deelnemen aan de pilot 'Mengvormen winkel/horeca' op te roepen te stoppen met de pilot. In het kader van die pilot, waaraan ongeveer 40 gemeenten deelnemen, gaan zo’n 1.000 ondernemers met mengvormen van horeca en retail experimenteren. Daarbij worden de bestaande regels met betrekking tot schenken en verkopen uit de Drank- en Horecawet bewust overtreden. Zo wordt er gedoogd dat er wijn worden geschonken bij de kapper, een fietsenwinkel bier tapt en in een kroeg meubels worden verkocht. Populair heet dit "blurren".

Wat was de uitspraak van de rechter?
De voorzieningenrechter heeft op 13 juli, gisteren dus, uitspraak gedaan. Zij heeft geoordeeld dat:
a. de VNG een beperkte rol heeft bij de uitvoering van de pilot en dus niet de deelnemende gemeenten hoeft op te roepen die pilot onmiddellijk te staken en
b. bezwaarmakers (zoals de SlijtersUnie) bij de deelnemende gemeenten moeten zijn en desgewenst naar de bestuursrechter kunnen stappen.

De voorzieningenrechter heeft dus - in tegenstelling tot wat de media beweren - NIET gezegd dat alcohol schenken in winkels of bij de kapper of tandarts rechtsgeldig is. De uitspraak had geen betrekking op het blurren zelf, maar over de vraag of je de VNG op deze pilot kan aanspreken. Dat vindt de rechter dus niet.

Wat vindt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP van de rol van de VNG?
STAP is, anders dat de rechter, van mening dat de VNG bepaald geen beperkte rol speelt in de blurring pilot en op diverse manieren de gemeenten heeft gestimuleerd deel te nemen en hen daarover juridisch bij voortduring adviseert. Verder wijst STAP erop dat deze pilot destijds uitdrukkelijk mede door de VNG is opgezet om activiteiten te ontwikkelen in strijd met de Drank- en Horecawet.
STAP en diverse andere gezondheidsorganisaties vinden de pilot riskant omdat die onder meer resulteert in uitbreiding van het aantal verkoopplaatsen van alcohol. Onderzoek leert dat toename van de beschikbaarheid van alcohol leidt tot meer alcoholproblemen. De pilot ondermijnt bovendien de campagne NIX18. Door te pas en te onpas drank aan te bieden, wordt de indruk gewekt dat alcoholgebruik volkomen normaal is en overal en altijd erbij hoort. Normalisering van het alcoholgebruik is vanuit gezondheidsoogpunt ongewenst.

Einde persbericht

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
I www.stap.nl

Meer informatie:
Themapagina 'blurring' op de website van STAP.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl