NL EN
DONEER NU!

Meer nadruk op handhaving alcoholwetgeving

18 mei 2006

Minister Hoogervorst doet voorstellen voor een effectief lokaal alcoholbeleid

Vandaag is de Tweede Kamer door minister Hoogervorst geïnformeerd over zijn plannen met betrekking tot het alcoholbeleid. Deze plannen zullen 8 juni in de Tweede Kamer besproken worden. De minister zet zijn voornemen om de verkoop van mixdranken tot de slijter te beperken door. Hetzelfde geldt voor het ophogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar. Nieuw is zijn voornemen om jongeren onder 18 jaar strafbaar te stellen wanneer zij in het openbaar alcohol bij zich hebben. Met deze set aan maatregelen komt de minister tegemoet aan de vraag vanuit gemeenten om meer handhavingsmogelijkheden ten aanzien van alcohol.

Onder de 18 geen alcohol meer op straat
De minster stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij meer maatregelen wil introduceren om met name de handhaving van de Drank- en Horecawet te verbeteren. Hij noemt hiertoe twee concrete mogelijkheden. De eerste is het uitbreiden van het aantal toezichthouders op de Drank- en Horecawet. De tweede is het strafbaar stellen van jongeren onder de 18 jaar die in het openbaar alcohol voorhanden hebben. Doel van deze maatregelen is het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar terug te dringen, met name op openbare plekken zoals parken, pleinen en andere hangplekken.

Alcohol onder de 18 jaar minder makkelijk beschikbaar
Naast nieuwe maatregelen bevestigt de minister zijn al eerder geuite plannen om de verkoop van mixdranken tot de slijter te beperken en de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop naar 18 jaar te verschuiven. De minister sluit met deze plannen aan bij de meerderheid van de landen van de Europese Unie. Het optrekken van de leeftijdsgrens zal leiden tot minder drankgebruik onder jongeren, aldus de minister in zijn brief aan de kamer.

STAP: Meer mogelijkheden voor gemeentelijk alcoholbeleid
STAP is verheugd over de maatregelen die de minister wil introduceren. De minister geeft aan de alcoholproblematiek onder jongeren serieus te nemen en stelt maatregelen voor die internationaal hun effectiviteit bewezen hebben. Gemeenten krijgen op deze manier meer mogelijkheden om het toegenomen alcoholgebruik onder de jeugd in te dammen en een effectiever lokaal alcoholbeleid te voeren.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl