NL EN
DONEER NU!

Van Rijn (VWS) geeft VNG flinke tik op de vingers

19 januari 2016

Van Rijn (VWS) geeft VNG flinke tik op de vingers Van Rijn zegt onverbiddelijk nee tegen gemeentelijke ‘blurring-pilot’ die in strijd is met de Drank- en Horecawet.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft in een brief aan de VNG (1) en in antwoord op Kamervragen van Marith Volp (PvdA) en Henk van Gerven (SP)(2) in zeer scherpe bewoordingen laten weten dat zij moet stoppen met de zogenaamde ‘blurring-pilot’. Met deze pilot roept de VNG de gemeenten op om te experimenteren met enkele belangrijke regels uit de Drank- en Horecawet. In maximaal 50 gemeenten zullen allerlei mengvormen van winkel en horeca worden gedoogd, in strijd met de huidige wet. Van Rijn heeft aangekondigd dat hij gemeenten die te ver gaan daarop gaat aanspreken.

VNG pilot is in strijd met landelijk en lokaal alcoholbeleid
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is verheugd dat de staatssecretaris zich zo stellig keert tegen de voorgenomen VNG-pilot. Het belangrijkste bezwaar van STAP is dat als gevolg van de pilot alcohol op veel meer plaatsen dan nu het geval is, beschikbaar zal komen. De blurring-pilot is in tegenspraak met het alcoholbeleid van het rijk, maar ook van veel gemeenten. De afgelopen jaren zijn er door rijk, provincie en gemeenten vele miljoenen geïnvesteerd in alcoholpreventie. Deze maand bleek nog dat tegengaan van alcohol- en druggebruik onder jongeren voor veel gemeenten een prioritair veiligheidsthema is (3).

Gemeentelijk toezicht op naleving Drank- en Horecawet wordt bijna onuitvoerbaar
Het lijkt erop dat lokale overheden die willen meedoen aan de blurring-pilot zich onvoldoende realiseren dat het overdag ruimer verkrijgbaar maken van alcohol ertoe leidt dat er in de winkelcentra meer dronken jongeren, dak- en thuislozen en mensen met drankproblemen rondhangen. Nu al hebben veel gemeenten er moeite mee om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar te gemakkelijk alcohol kunnen kopen. Bij een toename van het aantal verkooppunten wordt deze controletaak van de gemeente bijna onuitvoerbaar.

Voorbeelden van blurring initiatieven
Voorbeelden van blurring: een spijkerbroekenwinkel die bier tapt, een modezaak die klanten lokt met een wijnaanbod, een kapper die drank aanbiedt, een boekwinkel die in de afdeling culinair flessen wijn verkoopt, een supermarkt waar je biertappen kunt leren, een café waar je een doosje wijn kunt kopen voor thuisgebruik.

VNG pilot staat haaks op advies Gezondheidsraad
STAP vreest dat door het toestaan van blurring-activiteiten alcohol nóg meer een gewoon, alledaags product wordt en het drinken van alcohol nóg vanzelfsprekender. En dat terwijl de overheid jongeren adviseert niet voor hun 18e te drinken en de Gezondheidsraad de gehele Nederlandse bevolking onlangs heeft geadviseerd bij voorkeur geen alcohol te drinken. Voor wie wel wil drinken adviseert de Gezondheidsraad zowel volwassen mannen als vrouwen het gebruik te beperken tot 1 glas per dag.

Imago binnenstad wordt juist geschaad
Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP: "Deelname aan de blurring-pilot draagt niet bij aan de vitalisering van de binnensteden die de VNG en de gemeentebesturen voor ogen hebben. Sterker nog: het imago van de binnenstad zal erdoor kunnen worden geschaad."

Einde persbericht
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
I www.stap.nl

(1): Brief Staatssecretaris Van Rijn aan de VNG; 18 januari 2016; zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/01/18/brief-aan-vng-over-pilot-blurring

(2): Beantwoorden Kamervragen Van Gerven en Volp n.a.v. VNG-pilot; zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/18/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-vng-een-pilot-reguleren-mengvormen-winkel-horeca-start
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/documenten/kamerstukken/2016/01/18/beantwoording-kamervragen-over-vng-pilot-in-strijd-met-drank-en-horecawet

(3): Prioriteiten in veiligheid; BMC onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; december 2015

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl