NL EN
DONEER NU!

Accijnsverhoging op alcohol: mes snijdt aan twee kanten

15 maart 2012

Bij verhoging accijns op alcohol: minder bezuiniging als gevolg van hogere accijnsopbrengst en lagere gezondheidskosten.

Momenteel zoeken de coalitiepartijen vele miljarden. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, GGZ Nederland, Jellinek en het Trimbos-instituut stellen het kabinet daarom voor om de accijnzen op bier en wijn in 2013 met 50% te verhogen. Bij gelijkblijvende consumptie zal dat vanaf 2013 jaarlijks in totaal 350 miljoen euro aan extra inkomsten opleveren voor de schatkist. Als gevolg van de accijnsverhoging wordt er naar schatting zo’n 5% minder alcohol gedronken wat leidt tot lagere gezondheidskosten. De extra accijnsopbrengst is dan nog steeds aanzienlijk.
Daarnaast stellen de genoemde instellingen voor om vanaf 2014 de accijns op alle alcoholhoudende dranken te indexeren, met andere woorden jaarlijks automatisch aan te passen aan de inflatie. Dat laatste levert in 2014 nog eens tientallen miljoenen euro’s extra op; na 2014 loopt dat bedrag steeds verder op.

Accijnzen op alcoholhoudende dranken al jarenlang te laag
De accijnzen op alcoholhoudende dranken worden – in tegenstelling tot wat velen denken - niet jaarlijks aangepast aan de inflatie. Dat heeft ertoe geleid dat alcohol de afgelopen jaren feitelijk steeds goedkoper is geworden. STAP, GGZ Nederland, Jellinek en het Trimbos-instituut pleiten er dan ook voor om naast een eenmalige correctieverhoging van de accijnzen op bier en wijn, vanaf 2014 alle accijnzen op alcoholhoudende dranken te indexeren en daarmee steeds aan te passen aan de algemene prijsontwikkeling.

De opbrengst van de accijnzen op alcoholhoudende dranken in Nederland: kan toenemen van ruim 1 miljard (2010) naar ruim 1,4 miljard in 2014
De totale opbrengst van de accijnzen op alcoholhoudende dranken bedroeg in 2010 ruim 1 miljard euro (1.024 miljoen euro). De accijns op gedistilleerde drank is het hoogst (€ 5,26 per fles van een liter op een prijs van € 10,73) en leverde 330 miljoen euro op in 2010. De bieraccijns leverde in 2010 € 389 miljoen op (€ 0,10 per 0,3 l flesje van € 0,44) en de accijns op wijn en tussenproducten leverde in 2010 305 miljoen euro op (€ 0,53 per 0,75 l fles stille wijn van € 2,90). Als de bier- en wijnaccijnzen in 2013 met 50% omhoog gaan en alle accijnzen op alcoholhoudende dranken vervolgens worden geïndexeerd kunnen we in 2014 een opbrengst van zo’n 1,4 miljard euro verwachten.

Zware drinkers vormen belangrijke inkomsten bron voor overheid en drankindustrie
Het verhogen van de accijnzen op alcoholhoudende dranken en het indexeren van de accijns zal ook van invloed zijn op de alcoholconsumptie. Vooral de zware drinkers, waaronder een groot aantal jonge mannen, zullen deze prijsaanpassingen in hun portemonnee voelen. Als gevolg daarvan zal hun consumptie afnemen hetgeen positief is voor hun gezondheid en uiteindelijk ook positief voor de kosten van de gezondheidszorg.
Zware drinkers zorgen grofweg voor de helft van de inkomsten van de alcoholindustrie (Baumberg, 2009) en dragen daarmee van alle drinkers het meeste bij aan de accijnsinkomsten van de overheid. Matige drinkers dragen relatief weinig bij en ondervinden dan ook nauwelijks hinder van verhoging van de accijnzen op alcohol.
De verwachte afname van het alcoholgebruik van de zware drinkers als gevolg van de accijnsstijging zal negatief van invloed zijn op de uiteindelijke accijnsopbrengst. Het totale positieve effect blijft echter: meer belastinginkomsten en minder gezondheidskosten.

De prijselasticiteit van bier is -0,35 en van wijn -0,68. Op basis hiervan kan worden ingeschat dat een 50% accijnsverhoging voor bier en wijn leidt tot een daling van de bierconsumptie met 4% en van de wijnconsumptie met 7%. Deze dalingen betekenen een daling van ongeveer 5% van de totale alcoholconsumptie.

Pleidooi voor accijnsverhoging in lijn met advies Raad voor Volksgezondheid & Zorg
Eind vorig jaar heeft de Raad voor Volksgezondheid & Zorg een advies over Preventie van welvaartsziekten uitgebracht. Daaruit blijkt dat de Raad van mening is dat de organisatie van preventie van welvaartsziekten in geen verhouding staat tot de ziektelast. De Raad dringt dan ook aan op een grotere rol van de landelijke en lokale overheid. Eén van de maatregelen die wordt aanbevolen is een verhoging van de accijns op alcohol en tabak.

Nederlanders niet tegen accijnsverhoging
Uit een recente peiling (gehouden o.a. in het kader van de bezuinigingsplannen) van Maurice de Hond bleek onlangs dat Nederlanders over het algemeen tegen lastenverzwaring zijn. Minder moeite hebben ze met een verhoging van accijns op sigaretten en alcohol (ANP; 5 feb. 2012).

Verhoging van accijns in Nederland hoeft niet van invloed te zijn op ‘smokkel’
De grenseffecten van verhoging van de Nederlandse accijnzen zullen in de praktijk sterk mee vallen. Nederland behoort in de EU tot een middengroep wat betreft de hoogte van de accijnzen op alcoholhoudende dranken. Zowel voor bier als voor wijn zijn de accijnzen echter hoger dan die in België en Duitsland.
Toch bepaalt uiteindelijk de winkelprijs of het aantrekkelijk is om bier en wijn over de grens te gaan aanschaffen en de verschillen in de winkelprijzen zijn veel minder groot dan de accijnsverschillen. De grote diversiteit aan producten en de vele voorkomende prijsacties, met name voor bier, in supermarkten maken het voor de consument nauwelijks aantrekkelijk om regelmatig te gaan shoppen over de grens.

Bronnen:
-Centraal Bureau voor de Statistiek; 2011.
-The Brewers of Europe; Excise Duty Rates for Beer in Europe; 2012; Brussels
-data over http://www.cpb.nl/en/node/9118
-Baumberg, B. (2009). How will alcohol sales in the UK be affected if drinkers follow governmental guidelines? Alcohol and alcoholism, 44, 523-528.
-Raad voor Volksgezondheid & Zorg: Preventie van Welvaartsziekten; Den Haag, december 2011
-STAP; Fact sheet: Wat zijn effectieve prijsmaatregelen om alcoholproblematiek terug te dringen?; zie www.stap.nl (publicaties/factsheet); STAP

Voor meer informatie:
-Jellinek: Roel Kerssemakers: 020 5901330/ 06 53911567
-Trimbos-instituut: Marjan Heuving of Laila Zaghdoudi: 030 297 11 38/ 06 51395629 of via tel. 030 29711 07/ 06 53454002, voorlichters.
-GGZ Nederland: Jack Dane: Senior beleidsadviseur afdeling Kwaliteit en Verantwoording; 033 4608959
-Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP: Wim van Dalen, directeur: 030 6565041 / 06 53295544

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl