NL EN
DONEER NU!

Bacardi en STAP zien af van kort geding

20 november 2006

Bacardi Nederland N.V. en STAP (Stichting Alcoholpreventie) hebben in onderling overleg besloten af te zien van een kort geding dat op woensdag 22 november a.s. voor de Rechtbank in Utrecht zou dienen.
Partijen benadrukken dat hun beider doel is het alcoholgebruik van jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan. STAP en Bacardi onderkennen dat de opvattingen van beide partijen hóe het alcoholgebruik onder jongeren tegengegaan dient te worden, verschillen.

Eind oktober jl. is een 2 jaar geleden afgedane zaak rondom een voorlichtingscampagne van STAP opnieuw via de media in de openbaarheid gebracht. Partijen betreuren dit, omdat in de afwikkeling nadrukkelijk vertrouwelijkheid was overeengekomen.

STAP wil hierover de volgende verklaring geven:

“Op 23 oktober jl. is STAP naar buiten getreden met berichten over een postercampagne die we in 2004 wilden uitvoeren. Bacardi heeft destijds aangegeven zich niet in de voorgestelde wijze van campagne voeren te kunnen vinden en maakte bezwaar tegen het gebruik van het merk Bacardi in de campagne.

STAP betreurt het dat door de berichtgeving de foute indruk is gewekt dat Bacardi alcoholvoorlichtingscampagnes van STAP in het algemeen wilde tegenhouden. Het ging en gaat Bacardi uitsluitend om het gebruik van haar merknaam.”


Bacardi wil hierover de volgende verklaring geven:

“Uiteraard stond het STAP vrij deze campagne te voeren, echter zonder gebruikmaking van één specifiek merk als Bacardi. Wij blijven de campagne in deze vorm ontraden maar zullen deze niet tegenhouden, net zoals wij dat in 2004 niet hebben gedaan.”


Partijen willen de zaak verder laten rusten.
Bovenstaande tekst wordt zowel door STAP als door Bacardi verzonden naar de media.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl