NL EN
DONEER NU!

Bert Middel nieuwe voorzitter van STAP

12 februari 2009

Met ingang van 1 maart a.s. wordt Bert Middel de nieuwe voorzitter van STAP. Middel is sinds 2005 burgemeester van Smallingerland (Drachten en omgeving). Middel zat van 1989-2002 voor de PvdA in de Tweede kamer en van 2003-2007 in de Eerste Kamer.
Bert Middel volgt bij STAP Ype Dijkstra op, tot voor kort burgemeester van Zeewolde. Dijkstra is voorzitter van STAP vanaf de oprichting in 1994.

STAP pleit voor alcoholmatiging
De werkzaamheden van STAP zijn vanaf 2002 sterk uitgebreid. STAP maakt zich sterk voor het beperken van de gezondheidsschade als gevolg van alcoholgebruik. STAP pleitte als eerste in Nederland voor invoering van de norm ‘geen alcohol onder de 16’ en heeft zich met succes ingezet voor beperking van alcoholreclame in Nederland.
STAP ondersteunt in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de uitvoering van haar alcoholmatigingsbeleid. Voor de uitvoering van landelijk onderzoek werkt STAP onder andere samen met de universiteiten van Twente en Maastricht.

Consultancy functie
De afgelopen jaren is de advies- en onderzoeksfunctie van STAP sterk uitgebreid. Voor veel gemeenten vervult STAP een consultancy functie. STAP is onder andere grondlegger van het Brabantse modelproject “Laat je niet flessen” en pleit al lange tijd voor een beleidsmatige aanpak van overmatig alcoholgebruik in de drinkketen op het platteland.

STAP en Europa
In Europees verband is STAP oprichter van het Europese Centrum voor het Monitoren van Alcoholmarketing (www.EUCAM.info). Ook coördineert zij diverse onderzoeksprojecten van de Europese Commissie.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl