NL EN
DONEER NU!

Alcohol en energiedrank: een riskante mix

31 juli 2008

STAP vraagt Nederlandse supermarkten alcoholhoudende energiedrankjes te weren

De schadelijke gevolgen van alcohol worden vergroot als het in combinatie met een energiedrankje wordt gedronken. Dit wordt inmiddels door internationale wetenschappers erkend en in de VS ook door de drankindustrie. Desondanks brengen nu ook Nederlandse alcoholproducenten nieuwe kant- en-klaar gemixte alcoholhoudende energiedrankjes op de markt. Voor STAP is dat aanleiding om vandaag de supermarkten te vragen deze drankjes niet meer te verkopen. Wim van Dalen, directeur van STAP: “Laten we leren van de lessen in de VS. We zitten niet te wachten op nog meer alcoholproblemen”.

Opkomst alcoholhoudende energiedrankjes in Nederlandse supermarkt
Een trend die zich de afgelopen jaren in verschillende andere landen heeft afgetekend en nu ook in Nederland zichtbaar wordt, is de opkomst van alcoholhoudende energiedrankjes.
In de Nederlandse supermarkten zijn inmiddels verschillende varianten gesignaleerd, zoals Veltins V+ Energy (‘energy beermix with guarana’) uit Duitsland, Eristoff Red Flash (‘a mix of flavoured vodka, taurine and caffeine’) van Bacardi en Royalty Red (‘vodka mix with energy’) van Hooghoudt (zie de bijlage voor foto’s van deze producten).

Alcoholhoudende energiedrankjes: meer drinken en meer letsel
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat jongeren die regelmatig alcohol en energiedrank mixen vaker ‘binge drinken’ (= meer dan 5 glazen drinken in korte tijd) en twee keer zo vaak per week dronken zijn(1). Ook blijken deze jongeren vaker iemand seksueel lastig te vallen of zelf lastig gevallen te worden en rijden ze vaker mee met een dronken bestuurder. Ze lopen daarnaast twee keer zo veel risico op lichamelijk letsel en hebben vaker medische behandeling nodig.

Energiedrank maskeert verdovende effect alcohol
Alcohol is een dempende drug, terwijl toegevoegde stoffen zoals cafeïne, guarana en taurine een stimulerende werking hebben. De effecten van gecombineerd gebruik zijn deels vergelijkbaar met die van de combinatie alcohol en cocaïne. In beide gevallen worden de effecten van alcohol gemaskeerd waardoor gebruikers geneigd zijn overmatig te drinken(1).
Jongeren die alcohol drinken in combinatie met een energiedrank hebben zelf (subjectief) het gevoel minder dronken te zijn dan wanneer ze alleen alcohol drinken(2). Echter, wanneer naar objectieve maten wordt gekeken blijkt dat de toevoeging van energiedrank aan alcohol geen enkele verbetering in de prestaties teweegbrengt. Objectief gezien zijn de motorische coördinatie en visuele reacties vergelijkbaar met wanneer alleen alcohol wordt gedronken. Ook het bloedalcoholgehalte blijft hetzelfde bij gecombineerd gebruik. Subjectief gezien maskeert de energiedrank het verdovende effect van de alcohol. Dit verklaart waarom jongeren bij gecombineerd gebruik meer alcohol drinken.
Door de toevoeging van energiedrank gaan mensen zichzelf en hun fysieke prestaties overschatten en het effect van de alcohol onderschatten, met bovengenoemde risico’s als gevolg.

Bierproducent Anheuser-Busch trekt energiedrank terug
Een van de grootste bierbrouwers wereldwijd, Anheuser-Busch, heeft eind juni 2008 onder druk van de non-profit organisatie ‘Centre for Science in the Public Interest’ en 11 procureurs- generaal aangegeven haar alcoholhoudende energiedrankjes (“Tilt” en “Bud Extra”) van de markt te halen. Zij riep andere alcoholproducenten op hetzelfde te doen(3).

Oproep STAP aan Nederlandse supermarkten
Er zijn overtuigende wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat de combinatie van alcohol en energiedrank leidt tot een verhoogde alcoholconsumptie en ander risicovol gedrag. Deze mixdrankjes hebben met name op de jongere doelgroep een aantrekkingskracht en zijn gemakkelijk toegankelijk via de supermarkt.
STAP wil de Nederlandse supermarkten daarom oproepen om de alcoholhoudende energiedrankjes uit het assortiment te weren. Op deze wijze kan worden bijgedragen aan het voorkomen van onnodig risicovol gedrag van Nederlandse jongeren.

Hier vindt u de brief die STAP heeft gestuurd naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de overkoepelende organisatie voor de supermarkten.

Bronnen:
1.O’Brien, M.C., McCoy, T.P., Rhodes, S.D., Wagoner, A., & Wolfson, M. (2008). Caffeinated cocktails: energy drink consumption, high-risk drinking and alcohol-related consequences among college students. Academic Emergency Medicine, 15, 453-460.
2.Ferreira, S. E., de Mello, M. T., Pompéia, S., & Souza-Formigoni, M. L. (2006). Effects of energy drink ingestion on alcohol intoxication. Alcoholism: Clinical & Experimental Research, 30, 598-605.
3.CSPI Newsroom. Anheuser-Busch to stop caffeinating Alcoholic Beverages. Opgehaald van http://www.cspinet.org/new/200806261.html op 26 juni 2008.

bijlage-persbericht-31juli08.pdfbijlage-persbericht-31juli08.pdf (157 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl